Bli bedre kjent med Torunn Sirevåg Slettan

n Torunn Sirevåg Slettan står som listekandidat på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget i år. Hun oppfattes som ei engasjer og blid dame, med godt humør. Vi har stilt noen kjappe spørsmål slik at du kan bli bedre kjent med henne.n n

nn Personalia:

n

Jeg heter Torunn Sirevåg Slettan og er 56 år. Jeg kommer fra Egersund og har bodd de siste 20 årene i Holum. Er gift og har tre voksne sønner.

nn

Utdanning:

n

Jeg er utdannet barnevernspedagog fra Sosialhøgskolen i Stavanger.

nn

Arbeidserfaring:

n

Jeg har arbeidet flere år i barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo og noen år også i voksenpsykiatrien. Nå er jeg teamleder i Barnevern Sør hvor jeg har arbeidet i ca 15 år.

nn

Hvorfor politisk aktiv?

n

Gjennom kunnskap og erfaring jeg har fått i mitt arbeid med barn, ungdom og deres familie, ønsker jeg å bidra i det politiske arbeidet i den nye storkommunen vår. Jeg vil jobbe for at nye Lindesnes blir en god kommune å bo i som leverer gode tjenester til innbyggerne.

nn

Hva er dine hjertesaker:

n

Jeg er opptatt av at barn og unge skal ha gode oppvekstbetingelser. Det er viktig at det er nok ressurser til at barn og familier som behøver det, skal få den nødvendige hjelp tidlig nok. Barnehage og skole skal være en trygg arena som skal stimulere til utvikling og læring. Flest mulig må komme i arbeid og bedrifter og kommunen må tilby nok lærlingplasser. n

nn

n
n