Bli bedre kjent med Tone Lagestrand Waage

n Tone Lagestrand Waage er på 6. plass på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget i ny storkommune i år. Hun bor på Gåsestein i Lindesnes. Hun kan beskrives som positiv, engasjert og reflektert i debatter. nHun har mye politisk erfaring. Meldte seg inn i Høyre i 2010 og har vært aktiv lokalpolitiker i 8 år, med verv i Teknisk utvalg, Landbruksstyre, vara til kommunestyre, styremedlem Brannvesenet Sør og meddommer i Jordskifteretten.n n

Personalia: Er 42 år, gift og har 3 barn. n
n

n

Utdanning: Bachelor i Akvakultur. Praktisk pedagogisk utdannelse, etter- og videreutdannelse i skoleledelse.

nnn

Jobberfaring: Tone har jobbet med kultivering av laks i Audnaelva og på oppdrettsanlegg i Grønnsfjorden. Hun har vært styrer i barnehage, og medeier og bygd opp en av de største private barnehagene på Vigeland. Nå jobber hun som rådgiver på Mandal videregående skole, avdeling Karriere Lindesnes. n

n


Hvorfor politisk aktiv?

n

Jeg liker å være med på å ta ansvar for at vi alle får gode og trygge lokalsamfunn, hvor den enkelte kan leve sitt liv. Å drive med politikk er for meg en berikelse i hverdagen som gir energi og innsikt i vårt lokalmiljø. Hovedgrunnen til at jeg gikk inn i politikken var at jeg var tilflytter og ønsket å bli kjent med kommunen. n
n

n

Hva er dine hjertesaker?

n

Kvalitet i skole og barnehage, med muligheter for alle. Jobbe for å gjennomføre tidlig innsats i skole og barnhage, hvor målet er å fullføre hele skoleløpet.

n

Jobbe for ett trygt og godt lokalsamfunn — slik at kommunen blir forutsigbar for alle.n
n

nn

n I tillegg jobbe for at klima og miljøhensyn vektlegges ved avgjørelser vi kan påvirke.n

nn

nn

n
n

n

n
n

n


n
n
n