Dysleksivennlig skole innen 2021

n Det finnes en godkjenningsordning for skoler som vil bli dysleksivennlige. Jeg vil at alle våre skoler i nye Lindesnes skal godkjennes som dysleksivennlige fordi det løfter alle elever. Innen 2021 ønsker jeg at alle våre skoler skal være dysleksivennligen n

nn Det finnes en godkjenningsordning for skoler som vil bli dysleksivennlige. Jeg vil at alle våre skoler i nye Lindesnes skal godkjennes som dysleksivennlige fordi det løfter alle elever. Innen 2021 ønsker jeg at alle våre skoler skal være dysleksivennlige. I dag finnes det bare 9 dysleksivennlige skoler i Agder. Lese- og skrivevansker er den vanligste grunnen til spesialundervisning i norsk skole. I følge tall fra Dysleksi Norge har ca 5% av alle i Norge lese- og skrivevansker i så stor grad at det kvalifiserer til dysleksidiagnose. Det betyr at mange av våre barn og unge er i den kategorien.

n

En dysleksivennlig skole er en god skole for alle elever. For å bli godkjent må skolene ha høy kompetanse og gode rutiner for å oppdage og følge opp elever med lese- og skrivevansker, raskt sette inn tiltak og kartlegge og registrere alle elevenes leseferdigheter systematisk.

n

Hva innebærer det? Jo, skolen skal ha et inkluderende og aksepterende miljø. Skolen skal ha gode systemer og kompetanse på å finne dem som har vansker. De skal kartlegge og registrere alle elevenes leseferdigheter systematisk og følge opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det. De skal raskt sette inn tiltak som fungerer og være gode på å bruke de mulighetene IKT gir. Skolen skal sørge for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker. Å utvikle dysleksivennlige skoler krever ikke mer tid og ressurser, men man må sette kunnskap i system og skape gode rutiner.

n

Det er vi politikere som er skoleeiere. Det ansvaret må vi ta på alvor. Det er vår plikt å sørge for at ingen elever blir hengende etter. Det er utrolig viktig at den enkelte elev får hjelp så raskt som overhode mulig. Tidlig innsats er gull verd. Høyres mål er at alle elever skal fullføre hele skoleløpet. En dysleksivennlig skole vil være ett av flere tiltak for å sikre nettopp det. Det handler i stor grad om å evne å se forbedringspotensial og ha vilje til å endre praksis. For de mange barn og unge som har dysleksi, vil dette gjøre en stor forskjell.

n

Janne Fardal Kristoffersen

n

Ordførerkandidat Lindesnes Høyre

nnnn

n
n