Helsehus i fremtiden.

Høyre har i lengre tid jobbet for helsehus og ser viktigheten av at kommunen jobber aktivt for høy kvalitet i tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. I kommunestyret fikk Høyre gjennom alle sine ekstra kulepunkter.

Byen vår.

Helsehuset er Høyres hjertebarn. Vi er ikke helt fornøyd med det sporet prosjektet nå har tatt. Vi ønsker en pust i bakken og større politisk medvirkning. Det får vi nå og vi ser igjen lyst på prosjektet.

Veldig takknemlig for at alle Høyres innspill ble enstemmig vedtatt. Vi må redusere pengebruken i prosjektet. Vi kan ikke bruke så mye penger på bygg at vi ikke har råd til det viktigste: pleiere og gode tjenester. Vi er mot å rive bygg som er fullt brukende. Vi vil ha en kvalitetssikring av både innhold og økonomi rundt bygging av nytt Helsehus og vi vil ha svar på hvordan vi skal sikre nok sykehjemsplasser for framtida og hvor disse skal lokaliseres. Mandal sykehjem er i ufattelig dårlig stand.

Politikk nytter. Høyre skal være garantisten for gode tjenester for syke og eldre også i framtida