Julehilsen fra Lindesnes Høyre

Her er en liten julehilsen fra Lindesnes Høyre med en oppsummering av det politiske året 2020.

Her er en liten julehilsen fra Lindesnes Høyre med en oppsummering av det politiske året 2020 (Foto: Getty Images)

Kjære Høyremedlem i Lindesnes!

Vi er inne i et helt spesielt år. Personlig er jeg svært fornøyd med måten vår regjering har håndtert pandemien. Det er tøft for oss all, men dersom alle gjør sitt, så vil vi snart kunne leve normalt.

Covid 19 har også lagt en demper på aktiviteten i nye Lindesnes kommune. Vi har hatt færre møter og mindre aktivitet enn ellers både i kommunen og i partiet. Men som gruppeleder er min jobb alltid å gjøre mitt ytterste for at våre verdier og vår politikk vinner frem. Vi skal alltid jobbe for størst mulig frihet og ansvar til enkeltmennesket!

Som gruppeleder i Lindesnes Høyre er det min plikt å ivareta og videreutvikle lokalsamfunnet for fremtidige generasjoner. Vi vil forandre for å bevare.

Janne Fardal Kristoffersen

Det tar tid å bygge en ny kommune. Jeg er ikke i tvil om at det er det riktige for fremtiden. Fortsatt er ikke ting helt på plass. Høyre er tydelige på at vi må bli enda bedre på kommunikasjon med innbyggerne og samarbeid med både innbyggere, brukere og ansatte.

På årsmøtet i desember takket vi Erik Hillesund av som lokallagsleder. Han har gjort en fantastisk god jobb. Faglig dyktig, god med mennesker og ikke minst har han særdeles god kjennskap til kommuneøkonomi etter mange år som rådmann. Men vi er heldige: om han ikke går videre som leder, er han veldig klar på at han skal bidra også i fremtiden.

Vi har håndplukket vår nye leder – Geir Gyland heter han. Han har allerede funnet seg godt til rette i partiet og han er svært engasjert.

Budsjettet for 2021 er vedtatt

Budsjettet for 2021 i Lindesnes kommune er vedtatt. Og det er «regnbuealliansen» som styrer, med Ap i spissen.

Høyre la frem et svært godt gjennomarbeidet budsjett og økonomiplan. Vi fjernet rådmannens økning av eiendomsskatt i 2023 og -24. Vi fjernet flere nye tiltak som vi ikke har råd til og vi effektiviserte administrasjon og styring betydelig. Vi har veldig fokus på helsehuset og det faktum at kommunen får veldig mange flere eldre de kommende år. Vi skal sørge for at kjerneoppgavene blir best mulig.

Alle medlemmer velkommen til gruppemøter

Lindesnes Høyre har gruppemøter nesten hver eneste mandag. Vi setter pris på medlemmene våre og i våre møter blir din stemme hørt. Normalt sett er vi på Blomdalen ungdomsskole, men i disse koronatider har vi alle møter på Teams. Digitale møter er ikke helt det samme som å møtes – men det fungerer fint!

Jeg er utrolig glad for at du er en av våre medlemmer. Jeg håper du føler deg sett og hørt. Vi er her for deg, så ta gjerne kontakt med gruppeleder eller foreningsleder om du har noe på hjertet.

Kommunestyregruppa og styret ønsker deg en fantastisk fin julehøytid og de beste ønsker for året som kommer.

Varme julehilsener fra Janne Fardal Kristoffersen,
gruppeleder i Lindesnes Høyre