Vi trur på Lom

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Lom endå betre!