Det må bli enklere for unge å kjøpe egen bolig på Nesodden

Den gjennomsnittlige førstegangskjøperen på Nesodden er 31 år. Ingen andre kommuner har høyere gjennomsnittsalder enn oss. Det bør få alarmklokkene til å ringe hos politikerne.

– Høyre unner alle å oppleve boligdrømmen på Nesodden, skriver Tage Slind Jensen, Nesodden Høyres ordførerkandidat. Foto: Elias Rasch / Rasch Produksjon

På NBBLs boligvennlighetskåring, havner Nesodden på en 109. plass blant 119 rangerte kommuner. Det betyr at 92 prosent av kommunene er bedre enn oss på såkalt «boligvennlighet», som angir hvor god man er på å fremme boligbygging.

Det er flere indikatorer som trekker oss ned, men det mest nedslående er at Nesodden er den vanskeligste kommunen for unge å kjøpe bolig i. Gitt en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på nesten 60 000 kroner, er ikke det så vanskelig å forstå.

Høyre ønsker et boligmarked for alle på Nesodden, også unge og dem med mindre god råd.

Politikerne som vil begrense boligbyggingen på Nesodden, trekker i praksis opp stigen etter seg. Jeg har selv vokst opp på Nesodden, og har alltid ønsket å flytte tilbake til og eie min egen bolig i kommunen. Og jeg er langt ifra den eneste blant mine jevnaldrende. Det er imidlertid svært krevende med dagens boligpriser. Da må vi faktisk bygge noe mer enn i dag, slik at tilbudet i større grad samsvarer med etterspørselen.

Nesodden er en integrert del av Osloregionen, som er og forblir et pressområde. Både i Norge og verden ser vi at folk ønsker å bo i eller i nærheten av større byer. Tilbyr man ikke nok boliger, ekskluderer man i praksis flere grupper fra boligmarkedet, som oss unge eller familier med mindre god råd.

Jeg opplever at en del politikere på Nesodden ikke vil ta dette innover seg. Flere sier nei til å bygge i høyden, og nesten alle boligprosjekter blir foreslått nedskalert. Slik kan vi ikke fortsette. Det forundrer meg særlig at en del er skeptiske til å bygge i høyden. Det gjør det jo mulig for oss å bevare flere ubebygde områder, samtidig som vi har vekst.

Vi i Høyre er også opptatt av å legge til rette for flere boligprosjekter med leie til eie-modeller, der beboeren gradvis kjøper seg inn i boligen. Det kan være en god måte for blant annet unge å komme seg inn på boligmarkedet. I dag er det planlagt et slik prosjekt i kommunen, på Skjønhaug. Vi i Høyre vil gjøre det vi kan for å få dette realisert.

Høyre er ikke fornøyd med Nesoddens 109. plass på boligvennlighetskåringen. Vi vet at Nesodden kan bedre. Vi vil jobbe for et mer inkluderende boligmarked, som ivaretar både unge og dem med mindre god råd. Høyre unner alle å oppleve boligdrømmen på Nesodden.