Uredelighet fra Ap om skolebygg

Ap anklager Høyre for uryddighet i saken om Nesoddtangen. Det blir imidlertid ikke ryddigere av at Ap gjengir politikken vår upresist og – i enkelte tilfeller – helt feil. Under er sannheten om hva Høyre har foreslått og ønsker for Nesoddtangen barneskole.

– Ap må ta ansvar for at vi ikke har kommet lenger i arbeidet med Nesoddtangen, skriver Erik Adland, Trude Thorsdatter Evensen og Tage Slind Jensen. Foto: Stine Lise Wannebo

Påstand 1: Høyre stemte mot totalrehabilitering av skolen i 2021

Denne påstanden er feil. Saken om investeringer i skolebygg og sykehjem ble behandlet i to omganger. Først i formannskapet 12. mai, og deretter i kommunestyret 19. mai, hvor det ble fattet endelig vedtak. I begge møtene stemte Høyre mot Aps samlede forslag, men vi stemte for fellesforslaget som vi fremmet sammen med KrF, Senterpartiet, FrP og Rødt. I forslagsteksten står det at vi vil prioritere «totalrehabilitering av Nesoddtangen barneskole med en ekstra fløy». Det har lenge vært bred enighet i kommunestyret om at det er behov for tiltak på Nesoddtangen. At Ap forsøker å skape et annet inntrykk, fremstår uredelig.

Påstand 2: Høyre foreslo å strekke ombyggingsperioden for Nesoddtangen skole

Denne påstanden er riktig, men gir ikke – isolert sett – et korrekt bilde av Høyres politikk. Dette forslaget ble fremmet som en del av vårt alternative budsjett for 2022. Vi nedjusterte investeringen i 2024 fra 61 til 31 millioner, ettersom vi anså det som realistisk at prosjektet ville foregå over lenger tid enn det som lå inne i den gjeldende planen. Dette fikk vi dessverre rett i, da områdeplanen for Tangen skulle vise seg å bli forsinket med ett år. Uavhengig av dette, ville ikke vårt forslag hatt konsekvenser for oppstarten med arbeidet, slik Ap hevder. I likhet med dem, satt vi av to millioner kroner til forprosjektering i 2023.

Påstand 3: Høyres forslag om ny ungdomsskole på Skoklefall vil stoppe dagens prosess

Denne påstanden er feil, og har heller ingenting med Nesoddtangen skole å gjøre. Det stemmer at Høyre har foreslått, og fremdeles ønsker, å bygge en ny ungdomsskole på Skoklefall – med både flerbrukshall og svømmehall. Begrunnelsen for dette kan leses på vår nettside. Grunnen til at vi har løftet denne debatten «på nytt», skyldes at vi trenger en ny ungdomsskole. Alværn er i svært dårlig stand, og Ap har vedtatt at bygget skal oppgraderes midlertidig med en brukshorisont på 15 år. For at en ny skole skal kunne stå klar til 2036, må kommunestyret vedta et prosjekt, helst i neste kommunestyreperiode. Vi i Høyre er tydelige på hva vi ønsker. Ap har tilsynelatende ingen plan – hverken for ny ungdomsskole eller skolebygg for øvrig.

Ap, som sitter med ordføreren, må ta ansvar for at vi ikke har kommet lenger i arbeidet med Nesoddtangen eller de andre skolebyggene våre. Høyre er klare på at flerbrukshallen og skolen må prioriteres over de andre prosjektene i områdeplanen for Tangen. Ingenting er viktigere enn å sikre en god skolehverdag for barna våre.

Skrevet av:

Erik Adland, gruppeleder

Trude Thorsdatter Evensen, leder

Tage Slind Jensen, ordførerkandidat