Bli bedre kjent med våre kandidater

Her kan du bli bedre kjent med Nesodden Høyres listekandidater.

Bli bedre kjent med laget!

Høyres liste til valget i 2023 er sammensatt av 31 navn: 15 kvinner og 16 menn, og med en aldersspredning fra 18 til 76 år. Det er et mangfoldig lag med dyktige folk, som alle har ulike erfaringer, kompetanseområder og interesser. Trykk på navnet til den personen du vil bli bedre kjent med!

1. Tage Slind Jensen (1998), Bjørnemyr

Nåværende stilling/yrke

Kampanjerådgiver i Høyre

Sivilstatus

Singel

Hvilken utdanning har du?

 • Studiespesialisering (språk, samfunnsfag og økonomi) v/ Nesodden VGS
 • Bachelor i internasjonale studier v/ UiO
 • Master i statsvitenskap v/ UiO

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Kampanjerådgiver, Høyres Hovedorganisasjon (2021-)
 • Organisasjonssekretær, Akershus Unge Høyre (2021-2022)
 • Researcher, Rud Pedersen Public Affairs (2019-2022)
 • Kantinemedarbeider, Sunnaas Sykehus (2016-2022)

Har du politisk erfaring fra før?

 • Kommunestyrerepresentant, Nesodden kommune (2019-)
 • Medlem i skole- og oppvekstutvalget, Nesodden kommune (2019-)
 • Foreningsleder, Nesodden Høyre (2021-)
 • Kampanjeleder, Nesodden Høyre (2016-)
 • 2. nestleder, Akershus Unge Høyre (2017-2019)
 • Leder, Nesodden Unge Høyre (2016-2017)
 • Representant (Blå Liste), Studentparlamentet ved UiO

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Skole og utdanning
 • Boligpolitikk
 • Klima og miljø

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Høyre skal skape en skole der alle kan lykkes. Vi skal ha gode skolebygg i hele kommunen, satse på lærerne og gi elevene større frihet i egen skolehverdag.
 • Nesodden skal bli en «ja-kommune» som er på lag med innbyggerne og bedriftene.
 • Kommunen skal ta større ansvar for klimaet og miljøet, især Oslofjorden, som er i dårlig forfatning.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Fordi jeg ønsker at Nesodden skal bli et enda bedre sted å bo. Høyre har tydelige mål og ambisjoner for kommunen, og vil gi hver enkelt større frihet i eget liv.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Besøksvenn via Ullern Frivillighetssentral, 2017-2021
 • Deltaker på Civitaskolen, 2018
 • Studentrepresentant i styret ved Naturhistorisk museum, 2019-2020
 • Deltaker på Civitaakademiet, 2020
 • Praktikant hos Civita via UiO (på prosjektet «Norge i EUs indre marked»), 2021

2. Trude Thorsdatter Evensen (1968), Jaer

Nåværende stilling/yrke

Dirigent og assistent

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • Frisør
 • Dirigent

Hvilken arbeidserfaring har du?

Jeg var selvstendig næringsdrivende fra 1994 og frem til 2017. Etter det har jeg jobbet som assistent/lærer i ungdomsskolen. Har ellers jobbet som korpsdirigent i 27 år.

Har du politisk erfaring fra før?

 • Kommunestyrerepresentant, Nesodden kommune (2019-)
 • Medlem i formannskapet, Nesodden kommune (2019-)
 • Medlem i kultur-, miljø- og teknikkutvalget (2019-2021)
 • Medlem i helse- og omsorgsutvalget (2019)
 • Gruppeleder, Nesodden Høyre (2021-)

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Samferdsel
 • Skole og utdanning
 • Næringsliv og arbeidsplasser

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Vi må få et bedre kollektivtilbud fra Nesodden til resten av Follo, spesielt med tanke på reisevei til videregående skoler utenfor Nesodden.
 • Vi må sørge for at næringslivet har trygge premisser for sin drift, slik at arbeidsplasser er sikre og selskaper kan utvikle seg og drive forutsigbart.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg er en engasjert innbygger. Jeg ønsker å være en ressurs for kommunen, og liker å stå på for at alle skal ha det bra.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

I tillegg til å være korpsdirigent, har jeg også deltatt i korpsstyrer – i alle slags verv – i mer enn 30 år. Jeg var frivillig på Oslo Jazzfestival i fem år, og ett år på Nesodden Jazzfestival.

3. Tor Lindberg (1961), Tangen

Nåværende stilling/yrke

Seniorkonsulent

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • Høyskole – teknologi

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Seniorkonsulent, Itera Norge AS (2005-)
 • IKT-leder, Det kongelige hoff (1995-2005)
 • Førstekonsulent, Rikstrygdeverket (1985-1995)

Har du politisk erfaring fra før?

Jeg har vært kommunestyrerepresentant siden 2015, og sitter i dag i kultur-, miljø- og teknikkutvalget. Tidligere var jeg aktiv i Overhalla Unge Høyre

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

Kultur, miljø og idrett.

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

Idrett og kultur.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg ønsker å ivareta idretten på best mulig vis. Idretten er vårt viktigste bidrag til folkehelsen. I tillegg ønsker jeg å bidra til at miljø-, kunst- og kulturlivet på Nesodden blir ivaretatt.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

Har vært styremedlem i to perioder i Nesodden Fotball, og vaktleder i mange år i Brattbakken alpinanlegg.

4. Linda Johnstone Sørensen (1982), Myklerud

Nåværende stilling/yrke

Head of HSEQ & Human Factors

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • Doktorgrad innen ingeniørvitenskap v/ University of Southampton
 • MBA v/ London Business School
 • Master i organisasjonspsykologi v/ London School of Economics and Political Science
 • Bachelor i psykologi v/ Universitet i Oslo
 • Master i statsvitenskap v/ Universitet i Oslo

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Head of HSEQ & Human Factors, Frontline Management (2019-)
 • Organisational Development & Human Factors Specialist, BW Group (2015-2019)
 • Research Fellow, Høyskolen i Buskerud og Vestfold (2012-2015)
 • Senior Consultant / Technical Lead / Team Manager, Lloyd’s Register Consulting (2012-2015)
 • Researcher, University of Southampton (2009-2011)
 • Higher Research Scientist, National Physical Laboratory (2007-2009)

Har du politisk erfaring fra før?

 • Kommunestyrerepresentant (vara), Nesodden kommune (2019-)
 • Medlem i plan- og byggesaksutvalget, Nesodden kommune (2019-)

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Boligpolitikk
 • Næringsliv
 • Helse
 • Skole og oppvekst

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Nesodden skal bli en «ja-kommune» som er på lag med innbyggerne og bedriftene.
 • Nesodden har mange frivillige krefter som skaper det gode nesoddlivet. De ønsker Høyre at skal få mer forutsigbare betingelser. 
 • Norge, og resten av verden, går inn i en mer uforutsigbar og økonomisk utfordrende tid. Høyre vil derfor kjempe for at befolkningen ikke får en ekstra byrde i form av eiendomsskatt. Vi skal også sørge for økning i kommunens inntekter og forsvarlig økonomisk drift.  
 • Vi er i en energikrise, og vil derfor la folk oppføre solceller på eget tak uten fordyrende og kompliserende søknader til kommunen.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Nesodden er et godt sted å bo, men har noen utfordringer som må løses. Det vil jeg være med på. Høyre har klare målsetninger for hvordan utfordringene skal løses på ulike felt så som økonomi, skole, miljø, for eldre og innenfor helse.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

Jeg har vært med på etablere en internasjonal veldedig organisasjon for ofre for vold i hjemmet. Denne ble etablert i USA i 2020 og har globale ambisjoner

5. Anette Løes Hokholt Wiik (1975), Berger

Nåværende stilling/yrke

Avdelingsdirektør

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

Jeg er utdannet siviløkonom.

Hvilken arbeidserfaring har du?

Jeg har jobbet som avdelingsdirektør i Posten Norge AS siden 2021. Før det har jeg hatt andre stillinger i selskapet: prosjektleder, forretningsutvikler, fagansvarlig, teamleder og trainee.

Har du politisk erfaring fra før?

Medlem av kommunestyret, formannskapet og flere andre utvalg i perioden 1995-2014.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Helse og omsorg for alle aldersgrupper
 • Skole og oppvekst
 • Utvikling av Nesodden (inkludert arealplanlegging og boligutvikling)

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Legge til rette for gode rammer og samarbeid med alle som tilbyr aktivitet for barn, unge og eldre på Nesodden.
 • En forutsigbar og godt gjennomtenkt utvikling av skolestrukturen.
 • At hele Nesodden skal utvikles.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg har alltid vært opptatt av og engasjert i hva som skjer på Nesodden. Jeg ønsker nå på nytt å være med å påvirke hvordan Nesoddens skal utvikles i små og store saker til det beste for alle oss som bor her.   

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Engasjert forelder for Nesodden teaterfabrikk
 • Styreleder og styremedlem i Nesodden Håndballklubb
 • Speiderleder

6. Christian Rikheim Sundelin (1982), Myklerud

Nåværende stilling/yrke

Seniorkontraktsrådgiver

Sivilstatus

Samboer

Hvilken utdanning har du?

 • Jurist

Hvilken arbeidserfaring har du?

Jeg har arbeidet for OsloMet, Stortingets administrasjon, Dovre Group AS, NRK og HRP AS. Jeg har administrert anbudsprosesser, bidratt som jurist/kontraktsrådgiver i større IT-prosjekter og entrepriser. For tiden er jeg utleid til Bane NOR som jobber med fremtidens signalsystem og utrulling av dette.

Har du politisk erfaring fra før?

Jeg har sittet fast i kommunestyret, og ledet kontrollutvalget i Nesodden kommune det siste året. Har vært vara til kommunestyret siden 2015. Ellers har jeg vært nestleder i Nesodden Høyre siden 2018.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

Næringspolitikk, områdeutvikling og oppvekstsvilkår for barna.

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Nesodden som ja-kommune.
 • Nei til eiendomsskatt.
 • Utvikling av Tangen brygge og Cirkle K-tomten på Fagerstrand. Nesodden trenger næring, blant annet i form av hotell og reiseliv.
 • Bedre oppvekst- og læringsmiljø for skolebarna våre, blant annet gjennom gode skolebygg.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg har en sterk tro på individet, og vil legge til rette for at flere kan lykkes og trives på Nesodden.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

Jeg har lang erfaring fra idretten, både orientering og langrenn. Har sittet i styret i Fagerstrand vel i mange år, hvor vi har utviklet stranden til å kanskje bli den mest attraktive på Nesodden.

7. Sofie Rønnevik (2005), Bjørnemyr

Nåværende stilling/yrke

Skoleelev

Sivilstatus

Singel

Hvilken utdanning har du?

 • Studiespesialisering v/ Kristelig Gymnasium (2020-)

Har du politisk erfaring fra før?

 • Lokalforeningsleder, Follo Unge Høyre (2022-)
 • Organisatorisk nestleder, Follo Unge Høyre (2021-2022)
 • Styremedlem, Nesodden Høyre (2021-)
 • Kvinnepolitisk talsperson, Nesodden Høyre (2021-)

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Skole og utdanning
 • Kultur og idrett
 • Boligpolitikk

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Høyre skal jobbe for at flere unge og familier med dårlig råd skal kunne etablere seg på Nesodden.
 • Høyre skal jobbe for at alle skal få psykisk og fysisk helsehjelp når de trenger det, og at ingen ungdommer skal møte en stengt dør på helsesykepleierens kontor. 

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg stiller til valg for Nesodden Høyre fordi jeg mener at Høyre har den beste politikken for å sikre at Nesodden kommune fortsetter å være et godt sted å vokse opp og etablere seg.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Håndballskoletrener for Nesodden Håndballklubb (2018-2019)

8. Arne Bjerke (1959), Jaer

Nåværende stilling/yrke

Bedriftsrådgiver

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • Økonomisk gymnas
 • Luftforsvarets befalsskole
 • Master of Business and Marketing, Handelsakademiet/Handelshøyskolen BI
 • Kommunikasjon og kommunikasjonsledelse, Master of management – delprogram, Handelshøyskolen BI

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Logistikk, Luftforsvarets stasjon ved Vardø (1979-1980) – medlem av frivillig redningspatrulje som opererte på Varangerhalvøya
 • Informasjonsdirektør, Handelshøyskolen BI (1992-1999)
 • Markedsdirektør, Deloitte & Touche (1999-2001)
 • Prosjektkoordinator, Universitet i Karlstad (2008-2014)
 • Prosjektkoordinator, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2008-2014)
 • Bedriftsrådgiver, eget firma og Crafting House AS (2002-)

Har du politisk erfaring fra før?

 • Tidligere leder av Nesodden næringsråd i mer enn 5 år. Tett samarbeid med lokale partier, politikere og kommuneledelsen om utvikling av strategisk næringsplan for Nesodden kommune.
 • Nært samarbeid med skole og utdanning som FAU-leder ved Jaer skole og Alværn ungdomsskole, og leder og initiativtager til Kommunalt foreldreutvalg (KFU).
 • Oppnevnt av Nesodden kommune som representant i arrangementskomiteen for Follokonferansen (2011-2014).

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Lokale arbeidsplasser og lokalt næringsliv
 • Helse og omsorg
 • Skole og utdanning
 • Klima og miljø

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Bredt politisk samarbeid for å skape best mulig løsninger for folk på Nesodden.
 • Gang og sykkelveier og gode kollektivløsninger.
 • Bidra til at Oslofjorden blir et eldorado for både folk og fisk.
 • Tilrettelegge for flere lokale arbeidsplasser

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Fordi jeg ønsker at Nesodden skal ha flere lokale arbeidsplasser – og bedrifter som samarbeider godt med kommunen. Nesodden skal ha høy kvalitet på helse og omsorg, og være blant de fremste i Norge på skole og utdanning. Sammen med stat, fylke og andre kommuner skal Oslofjorden reddes.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Econa, styremedlem, ledelsesnettverket (2019-)
 • NEON, Nettverk for organisasjonsforskning i Norge, arbeidsutvalget (2020-)
 • Norsk Teknisk Museum, møtende varamedlem til styret, oppnevnt av Kulturdepartementet (2006-2010)
 • FAU, Jaer skole, medlem/leder (1998-2000)
 • FAU, Alværn ungdomsskole (2003-2005)
 • Kommunalt foreldreutvalg, initiativtager og leder (2003-2005)
 • Nesodden næringsråd, styreleder og daglig leder (2008-2014)
 • Nesodden menighetsråd, folkevalgt, leder (2015-2023)
 • Nesodden kirkelige fellesråd, medlem (2015-2023)
 • Styremedlem Fairtrade Norge (2002-2005)
 • Styreleder Fairtrade Norge (2005-2010)

9. Christine Olsen (1974), Fjellstrand

Nåværende stilling/yrke

Forsknings- og utviklingsansvarlig i Dyrebar Omsorg AS

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • Doktorgrad i Folkehelsevitenskap
 • Etterutdanning i veiledningspedagogikk
 • Mastergrad i Atferdsbiologi

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • FoU-leder i Dyrebar Omsorg AS (2016-)
 • Konsulent for Møller Eiendom (2018-2019)
 • Stipendiat ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (2012-2016)
 • Foreleser ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (2008-)
 • Daglig leder for Dyrebar Omsorg AS (2004-2012)
 • Lærervikar ved Fjellstrand skole (2001-2002)

Har du politisk erfaring fra før?

 • Medlem i helse- og omsorgsutvalget, Nesodden kommune (2019-)
 • Varamedlem i skole- og oppvekstutvalget, Nesodden kommune (2019-)
 • Styremedlem, Nesodden Høyre (2019-2022)

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Skole og oppvekst
 • Helse og omsorg
 • Klima og miljø

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Vi skal ha barnehager og skoler som har en individuell tilnærming til barna.
 • Sikre gang- og sykkelveier for å motivere til mindre bruk av bil og buss.
 • Bidra til innovasjon og utvikling.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Fordi jeg har et stort sosialt engasjement. Høyre har tydelige mål om å aktivt bidra til at Nesodden blir i stand til å ta vare på enkeltindividene og sørge for at de kan nå sitt potensial. Dette har stor betydning for hvert enkelt menneske, pårørende, skole, nærsamfunnet og kommunen.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Jobber som frivillig på Hudøy feriekoloni hver sommer (2014-)
 • Frivillig besøksvenn med hund (2004-)
 • Verv i ulike frivillige organisasjoner (1995-)

10. Ole Morten Stangeland Jota (1966), Bjørnemyr

Nåværende stilling/yrke

Commercial Manager

Sivilstatus

Separert

Hvilken utdanning har du?

 • Nautisk VKII (Styrmannsskole/navigatør), Tønsberg Maritime
 • Bedriftsøkonom, BI Oslo og Stavanger

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Commercial Manager, World Fuel Services Oslo (2019-)
 • Bunker Broker/Trader, World Fuel Services Oslo (2006-2019)
 • Key Account Manager, BP Marine Fuels Oslo, (2000-2006)
 • Chartering Manager, Pelican Shipping, London (1997-1999)
 • Chartering Manager, Statoil Shipping, Stavanger (1992-1997)
 • Operations Manager, T. Klaveness, Oslo (1991-1992)
 • 2. Styrmann, Leif Høegh & Co AS, utenriksfart (1988-1991)

Har du politisk erfaring fra før?

 • Styremedlem, Nesodden Høyre (2017-2019)
 • Vararepresentant, Skole- og oppvekstutvalget i Nesodden kommune (2019-2023)
 • Styremedlem, Ullensaker Unge Høyre (1983-1985)

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Næringsutvikling
 • Boligpolitikk
 • Skole og oppvekst

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Helhetlig, bærekraftig utbygging av bolig og næring.
 • Fremtidsrettet utvikling av skolebygg og idrettsanlegg, herunder svømmehall.
 • Tydelige, målbare krav til forvaltningen med tanker på å holde kommunens administrasjonskostnader på et minimum. Mer penger til lovpålagte oppgaver og tjenester som kommer befolkningen til gode, mindre penger til administrasjon.
 • Økt skatteinngang gjennom næringsutvikling, ikke gjennom skattlegging. Nei til eiendomskatt på næring og bolig.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Høyre ønsker å legge til rette for at den enkelte skal klare seg selv og bidra til en positiv utvikling av samfunnet. Jeg ønsker meg et kommunestyre og en kommuneadministrasjon som sier mer ja og mindre nei.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Styremedlem og senere leder av Nesodden Håndballklubb (2010-2013)
 • Vertsfamilie for utvekslingsstudent (2022)
 • Tidligere nestkommanderende fartøy i Sjøheimevernet (1993-2012)

11. Rebekka Klem Moseby (1987), Myklerud

Nåværende stilling/yrke

Salg- og markedssjef i Pitch Forlag

Sivilstatus

Samboer

Hvilken utdanning har du?

 • Svennebrev i mediegrafikerfaget

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Salg- og markedssjef i Pitch Forlag (2022-)
 • ARK Bokhandel (2011-2022): butikksjef, storkunde og leder for kundesenteret og alt der imellom.
 • Eplehuset AS
 • Grønt Gress reklamebyrå

Har du politisk erfaring fra før?

Ingen erfaring med politiske verv, men hele livet fra utsiden!

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Skole og utdanning
 • Boligpolitikk
 • Helse og omsorg

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

Høyre skal skape en skole der alle kan lykkes. Vi skal ha gode skolebygg i hele kommunen, satse på lærerne og gi elevene større frihet i egen skolehverdag.

Nesodden skal bli en «ja-kommune» som er på lag med innbyggerne og bedriftene, og jobbe for at alle som tar kontakt skal føle på en åpenhet.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Fordi jeg ønsker at Nesodden skal bli et enda bedre sted å bo. Høyre har et godt blikk på helheten og jeg gleder meg til å kunne være på å påvirke hverdagen til alle som bor på Nesodden.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Leder for FAU på Myklerud (2017-2022)
 • SU på Myklerud barneskole
 • SU i Fagerskog FUS barnehage (2018)
 • Styremedlem i Fagerstrand idrettsforening (fotball)
 • Leder i Fagerstrand II sameie (2014-2016)

12. Pål Kristen Rønnevik (1970), Bjørnemyr

Nåværende stilling/yrke

Leder for modernisering og digitalisering i Norges Idrettsforbund

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • Juridisk embetseksamen og tilleggsutdanning fra BI innovasjon, endringsledelse og IT management

Hvilken arbeidserfaring har du?

Mer enn 25 års erfaring fra offentlig sektor og fra organisasjoner. Har vært leder i mer enn 22 år. Mye erfaring med strategiarbeid, digitalisering, endringsarbeid og problemstillinger i grenseflaten mellom juss og IT.

Har du politisk erfaring fra før?

Erfaring som nestleder i Asker Unge Høyre i tre år på 80 tallet og fra valgkamparbeid, deltatt noe i valgkampen for Nesodden Høyre ved de to siste valgene. Har sittet i skolestyret for Asker Høyre i en periode

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

Ungdoms- og idrettspolitikk, bolig og næringspolitikk

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Styrking av idrettstilbudet på Nesodden gjennom bygging av ny fleridrettshall.
 • Tiltak for å redusere økonomi som barriere for deltakelse i idrett.
 • Nesodden som ja kommunene – fjerne unødvendige hindre for bolig- og næringsutvikling.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg ønsker å bidra til utvikling av Nesodden som en god kommune for alle aldre og til å fjerne stempelet som en nei-kommune.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

Jeg har mer enn ti års erfaring som håndballtrener, og har i tillegg vært aktiv en periode som speiderleder.

13. Anne Charlotte Behrendt (1959), Myklerud

Nåværende stilling/yrke

Uføretrygdet

Sivilstatus

Singel

Hvilken utdanning har du?

 • Examen artium
 • Eksamen i First Certificate in English (FCE)
 • Hjelpepleierutdannelse
 • 1år v/ HiO (eksamen i pedagogikk og naturfag med miljølære)
 • Helsesekretærutdannelse

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Helsearbeider v/ Sunnaas sykehus (1978-1987)
 • Helsearbeider v/ Nesoddtunet (1987-1989, 1997-1998)
 • Miljøterapeut v/ Bjørnemyr skole avd. Lillebjørn (2003-2005)
 • Pedagog / assistent v/ Bakkeløkka ungdomsskole (2005-2010)

Har du politisk erfaring fra før?

Jeg var sekretær i min Unge Høyre-lokalforening fra 1976-1977. Jeg har sittet to perioder som kommunepolitiker på 1990-tallet, der jeg både satt i skole- og oppvekstutvalget og helse- og sosialutvalget.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Helse og sosial
 • Skole og oppvekst
 • Klima og miljø

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Høyre skal jobbe for at Nesodden kommune er et godt sted å bli eldre – at de eldre blir ivaretatt på en god måte. For meg er det viktig å sørge for at språkkompetansen hos de ansatte på Nesoddtunet styrkes.
 • Høyre skal skape en skole for alle, som fremmer trivsel og læring. Skolehverdagen skal være en god opplevelse for elever og lærere. Det er viktig å øke kompetansen hos de ansatte slik at de bedre skal kunne møte utfordringene i skolen i dag.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg ønsker å gjøre Nesodden kommune til et enda bedre å bo for både gamle og unge. Høyre har klare mål for kommunen. Disse målene ønsker jeg å være en del av, og jeg skal gjøre mitt for at de blir en realitet.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Leder i Nesoddens Astma- og allergiforening (1992- 1999)
 • Leder i Sameiet 1 Fagerstrand (2006-2007, 2017-2019)
 • Lagleder for G12 innebandy, FIF (2008-2009)
 • Har sittet i SU (samarbeidsutvalget) i barnehager og på Bakkeløkka skole.
 • Har sittet i FAU i flere år, både i barnehager og på grunnskolen.
 • Styremedlem i Fjellstrand og Myklerud musikkorps.

14. Fabian Mikal Kemi (2003), Fjellstrand

Nåværende stilling/yrke

Cabin Crew hos SAS

Sivilstatus

Singel

Hvilken utdanning har du?

 • Businesslinje med generell studiekompentanse v/ Frogn vgs. (2019-2022)

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Cabin Crew hos SAS (2022-)
 • Valgkampsekretær hos AUF i Akershus (2021-2021)
 • Support Associate hos Wolt Norge (2021-2022)
 • Barista hos Espresso House Vinterbro (2019-2022)
 • Skiftleder samt div. hos TusenFryd (2019-2022)

Har du politisk erfaring fra før?

 • Tillitsvalgt i Ungdomsrådet, Nesodden Kommune (2020-2021)
 • Fylkesstyremedlem, AUF i Akershus (2020-2021)
 • Lokallagsleder, Nesodden AUF (2018-2020)
 • Ungdomstillitsvalg, Fagforbundet Nesodden (2018-2020)

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Utdanning
 • Entreprenørskap
 • Arbeidspolitikk

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Fremtiden skapes av mennesker. Derfor mener jeg at Høyre skal skal få entreprenørskap tidlig inn i skolen. Fremtidsskolen skal løfte frem nytenkning, idéutvikling og problemløsning for de kommende generasjoner.
 • Høyre skal bidra til et moderne arbeidsliv som er tilpasset hvert enkelt menneske. Et arbeidsliv som er fleksibelt, trygt og som gir mennesker valgfrihet i egen hverdag.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg ønsker at politikken skal være årsaken til at folk får et enklere liv, ikke årsaken til alle problemene. Høyre vil skape et trygt og godt lokalsamfunn hvor man er “sjef” i egen hverdag.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Digital Assistent for TusenFryd med fokus på Russens Dag (2019-2020)
 • Fylkes- og regionsmester i entreprenørskap v/ Ungt Entreprenørskap Viken (2019-2020)

15. Marit Gautvik (1968), Tangen

Nåværende stilling/yrke

Konsulent

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • Hjelpepleierutdannelse

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Saksbehandling – regnskap, Nesodden kommune
 • Selvstendig næringsdrivende innen makeup og hudpleie
 • Hjelpepleier, Sunnaas sykehus v/ avd. for multitraume og ryggmargsskade
 • Selger, Esthetique Parfymeri
 • Miljøarbeider, Ullern omsorgsbolig for eldre
 • Hjelpepleier, Lindeberg sykehjem

Har du politisk erfaring fra før?

Jeg har vært med i Nesodden Høyre siden 2019. I dag sitter jeg i kultur-, miljø- og teknikkutvalget.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Klima og miljø
 • Dyrevelferd
 • Eldreomsorg

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Det må bli enklere for folk å velge miljøvennlig i hverdagen. I tillegg må vi gjøre et krafttak for å restaurere Oslofjorden.
 • Frihet i eget liv. Folk skal selv få velge hvordan de vil leve sine liv.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg liker at Høyre er opptatt av mest mulig autonomi i menneskers eget liv. I tillegg har jeg alltid vært med på frivillig arbeid. Jeg har lenge visst at når barna ble voksne, ville det bli naturlig for meg å gå inn i politikken.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Tillitsvalg i fagforening
 • Verneombud på arbeidsplass
 • Foreldreleder i speiderforening
 • Hjelpetrener i håndballen
 • Instruktør i styrketrening og zumba
 • Livredder og badevakt på diverse svømmeklubber

16. Arne Kyrkjebø (1966), Tangen

Presentasjonen kommer snart!

17. Linn Celine Christensen (1982), Tangen

Nåværende stilling/yrke

Områdesjef

Sivilstatus

Enke

Hvilken utdanning har du?

 • Master i Organisasjonsutvikling (BI)

Hvilken arbeidserfaring har du?

Lang erfaring som leder

Har du politisk erfaring fra før?

Nei, jeg er helt ny.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Skole og oppvekst
 • Næringsliv

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

Skole og oppvekst.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg ønsker være med lokalt for å påvirke utviklingen på Nesodden.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

Jeg har de siste seks årene sittet i styret ved Nesodden Teaterfabrikk, samt at jeg har jobbet frivillig med å bygge opp organisasjonen som fabrikken er i dag.

18. Helge Bjørgo (1961), Berger

Nåværende stilling/yrke

Selvstendig næringsdrivende

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • Luftkrigsskole I og II
 • Luftforsvarets stabsskole og Forsvarets stabsskole – Master i militære studier
 • Psykologi grunnfag v/ UiT

Hvilken arbeidserfaring har du?

Lang erfaring som offiser i Luftforsvaret og de senere årene som konsulent innen ledelse og styring.

Har du politisk erfaring fra før?

Jeg har liten erfaring som aktiv politiker, men jeg har alltid vært politisk bevisst

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Næringspolitikk
 • Skole- og kunnskapspolitikk
 • Boligpolitikk

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Bedre tilrettelegging for næringsetablering på Nesodden.
 • Privatisering av offentlige tjenester, særlig der disse er billigere og like gode som de offentlige.
 • Valgfrihet for alle og enhver innen alt fra barnehager til eldreomsorg.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Nesodden er et godt sted å bo, men kan gjøres enda bedre gjennom god Høyre-politikk. Det prosjektet har jeg lyst til å være med på.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

Jeg er svært historieinteressert, med spesiell interesse for kinesisk og britisk historie.

19. Charlotte Christiansen (1983), Myklerud

Presentasjonen kommer snart!

20. Kjeld Bagh (1974), Myklerud

Presentasjonen kommer snart!

21. Grethe Øyna Milivojevic (1982), Tangen

Nåværende stilling/yrke

Seniorkonsulent i Sopra Steria

Sivilstatus

Gift og har to barn

Hvilken utdanning har du?

 • Executive Master of Management – Prosjektledelse
 • Årsstudium i kunst og design, Høgskolen i Oslo
 • Bachelor i økonomi og administrasjon, Høgskolen i Oslo og University of Portsmouth
 • Allmennfaglig studieretning, Nesodden vgs.

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Seniorkonsulent, Sopra Steria (2018–)
 • Driftskoordinator, Markedskoordinator og Lederkoordinator, Meny AS (2011–2018)
 • Bookingkoordinator og leverandøransvarlig, Eyenetwork, UK (2005–2010)

Har du politisk erfaring fra før?

Varamedlem, Skole- og oppvekstutvalget (2021–)

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Barnehage og skole
 • Kirke og frivillighet
 • Næringsliv

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Et nært barnehagetilbud med høy kvalitet. Rehabilitere og gjenåpne Blomsterveien barnehage og avvikle Munkestien Nord.
 • Jobbe for god barnehagekapasitet i alle grendene på Nesodden.
 • En tilgjengelig folkekirke, med mål om nytt kirkebygg på Skoklefall. Skoklefall kirke er ofte for liten og dårlig egnet til flere anledninger, som julaften, konfirmasjoner og begravelser. En ny kulturkirke ved siden av nåværende Skoklefall kirke kan romme disse anledningene, og i tillegg fungere som kulturbygg for hele Nesodden.
 • At kommunen skal legge til rette for og spille på lag med næringslivet på Nesodden.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg vil bidra til at Nesodden skal være et godt sted å bo og vokse opp også i fremtiden. Jeg mener Høyre har de riktige svarene på flere av utfordringene kommunen har og vil møte fremover.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Leder, Skoklefall menighetsråd (2021–)
 • Nestleder, Skoklefall menighetsråd (2019–2020)

22. Geir Svarttjønnli (1969), Berger

Nåværende stilling/yrke

Innkjøpsdirektør i Skanska Norge AS

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • Høgskolekandidat økonomi og administrasjon
 • Høgskoleingeniør i kjemi

Hvilken arbeidserfaring har du?

Diverse roller, salgsingeniør, innkjøper mv. (1995-2000)

Ass. innkjøpssjef, Idun Industri AS / Orkla ASA (2000-2002)

Innkjøpssjef, Idun Industri AS / Orkla ASA (2002-2005)

Innkjøpssjef, råvarer, Stabburet AS / Orkla ASA (2005-2012)

Innkjøpsdirektør, Stabburet AS / Orkla Foods Norge AS (2012-2014)

Innkjøpsdirektør, TINE SA (2014-2018)

Innkjøpsdirektør, Skanska Norge AS (2018-)

Har du politisk erfaring fra før?

Nei.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Næringspolitikk
 • Skatter og avgifter
 • Skole og utdanning

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Nesodden må bli en ja-kommune på lag med innbyggerne.
 • Vi må legge forholdene til rette for private initiativ, og initiativer fra foreninger.
 • Vi må ha gode rammevilkår for næringsutvikling på Nesodden.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Vi må legge forholdene til rette for næringsvirksomhet på Nesodden. Jeg mener vi må jobbe med kostnadskontroll for å sikre tilbudet til innbyggerne. Jeg vil også bidra til samarbeid på tvers av etater, og kommunegrenser hvor dette gir positive effekter

23. Anisa Solvang (1967), Berger

Nåværende stilling/yrke

Selvstendig næringsdrivende

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

 • BI – Executive Master of Management, delprogram: økonomi for beslutningstakere (2016) og strategisk ledelse (2004)
 • University of Wyoming – Siviløkonom (1987-1991)

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Selvstendig næringsdrivende – Management for Hire og styreverv (2021-)
 • Chief Commercial Officer (CCO) Norden, Nokas Cash Handling (2020-2021)
 • Administrerende direktør, Nokas värdehandtering AB (2018-2020)
 • Landsjef, Nokas Cash Handling Norge (2016-2020)
 • Direktør – Forretningstjenester Norden, Nokas Cash Handling (2009-2016)
 • HR-direktør, Nokas Cash Handling (2008-2009)
 • Avdelingsleder Økonomi og Administrasjon, Kreftforeningen (2004-2008)
 • HR-direktør, Tele2 Norge AS (2000-2003)
 • Daglig leder ABC Teateret og Chat Noir, ABC-Teaterdrift AS (1999)
 • Konsulent til HR-sjef, Olsten Norsk Personal AS (1995-1999)
 • Konsulent, Temp-Team Vikarservice AS (1994)
 • Regnskapssekretær, Kværner Engineering AS (1991-1994)

Har du politisk erfaring fra før?

Ingen.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Økonomi, skatt og styring
 • Næring
 • Likestilling

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Nei til eiendomsskatt på Nesodden.
 • «Folkehelsehus» med flerbrukshall og svømmebasseng – spesielt svømmebasseng. På Nesodden er det et stort behov for arenaer der alle beboere, uavhengig av alder, kan drive fysisk aktivitet med fokus på helse. Det finnes ikke et akseptabelt tilbud for svømming som idrett, opplæring eller fritidsaktivitet på Nesodden.
 • Nesodden som ja-kommunen – kommunen jobber på lag med innbyggerne for å skape en positiv utvikling for alle i kommunen.
 • Kunnskap i skolen.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg vil bidra med min kompetanse fra næringslivet til å utvikle Nesodden til å bli et enda bedre sted å bo.

Jeg opplever at retorikken i norsk politikk handler mer og mer om å snakke ned andre partiers politikk og resultater, samt at sakene blir behandlet på et overflatenivå. Ved å fokusere på egen politikk, muligheter og konsekvenser vil dette gi velgere et bedre grunnlag å gjøre sine beslutninger. Jeg vil da bidra til å bedre retorikken i politikken, fra å snakke ned politikk og politikere fra andre partier til å fokusere på egen politikk og hvorfor den er riktig, samt få frem hva Høyres politikk betyr for samfunnet og den enkelte mer grundig enn kun en tabloid overflatebehandling.

24. Knut Bjørnsen Teige (1947), Tangen

Nåværende stilling/yrke

Pensjonist

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

Befalsskole, Krigsskolen, Stabsskolen og Forsvarets høgskole

Hvilken arbeidserfaring har du?

Jeg har jobbet 33 år i Forsvaret og fem år i privat næringsliv. I tillegg har jeg vært leder- og hatt styreverv i tre landsdekkende frivillige organisjoner.

Har du politisk erfaring fra før?

Jeg har vært styremedlem i Oslo Senior Høyre i tre år. Nå er jeg medlem i den sikkerhetspolitiske arbeidsgruppen i Oslo Senior Høyre.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Kultur og frivillighet
 • Utdanning og oppvekst
 • Helse og omsorg

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Utdanning og oppvekst.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg ønsker å bidra i lokalsamfunnet.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

Jeg har hatt diverse leder- og styreverv i tre landsdekkende frivillige organsisjoner. Jeg har tatt del i diverse organisasjonsarbeid opp gjennom årene i forbindelse med omstruktureringer og effektivisering.

25. Sarah Adland (1993), Tangen

Presentasjonen kommer snart!

26. Neelesh Kasbekar (1974), Myklerud

Nåværende stilling/yrke

Fastlege

Sivilstatus

Gift

Hvilken utdanning har du?

Cand. Med., spesialist i allmennmedisin

Hvilken arbeidserfaring har du?

22 år med yrkesaktivitet som lege.

Har du politisk erfaring fra før?

Nei.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Helse
 • Skole og utdanning
 • Utbygging og næring

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

Helse og omsorg, og utbygging av skoleverk.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Jeg vil bidra til et bedre nærmiljø.

27. Fride Iren Egeberg (1968), Tangen

Nåværende stilling/yrke

Kundebehandler

Sivilstatus

Samboer

Hvilken utdanning har du?

 • Nesodden Videregående skole, Naturfaglinjen
 • Bankakademiet
 • BI – Grunnleggende økonomisk analyse

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • ABC-bank – kasserer på filial Nesodden
 • Sparebanken NOR – kasserer på filial Ås
 • DnBNOR – kundebehandler avd. Frivillige og Humanitære Organisasjoner
 • OBOS – Lån & Spar
 • OBOS-Banken – kundebehandler

Har du politisk erfaring fra før?

Jeg har vært kasserer i Nesodden Høyre siden 2021.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Skole og oppvekst
 • Boligpolitikk

Redde Oslofjorden

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Kommunen må i samarbeid med andre kommuner rundt Oslofjorden ta ansvar for Oslofjordens tilstand.
 • Nei til eiendomsskatt.
 • Alle elever bør få et tilbud som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Viktig med oppussing og rehabilitering av Nesoddskolenes bygningsmasse.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

 • Har alltid stemt Høyre, men har først det siste året blitt medlem og engasjert meg i den lokale politikken.
 • Vi trenger en ny vei inn til Nesodden, rutetilbudet til Oslo må opprettholdes og vi trenger et bedre busstilbud til våre nabokommuner.
 • Noe må gjøres for å redde Oslofjorden, gjerne i samarbeid med andre kommuner rundt Oslofjorden.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • TV-aksjonen: flere år med telling i banken på Nesodden og deretter noen år i Oslo med rapportering av innsamlet beløp fra alle kommunene i landet.
 • Medlem i Nesodden Jeger- og Fiskerforbund, miniatyrskytter, dugnadsarbeid som kjøkkenhjelp og servert i bryllup m.m. på Jegerhytta.
 • Lært mange på Nesodden å danse swing på Jørns danseskole.
 • Fotballmamma

28. Stig Boysen (1971), Fjellstrand

Nåværende stilling/yrke

HMS- og kvalitetsleder.

Sivilstatus

Singel

Hvilken utdanning har du?

Niårig grunnskole.

Hvilken arbeidserfaring har du?

Har vært i fast jobb siden jeg var 16 år:

 • Har hatt ulike jobber og ansvar hos Hansen & Dysvik AS fra 1987 til 1998. Jeg har blant annet jobbet på lager med ansvar for mottak av varer fra utlandet.
 • Driftsleder for Knut Skutle Entreprenørforretning AS, 1999-2006
 • Driftsleder for Skutle AS, 2006-2010
 • Driftsleder for Kruse Smith AS’ avdeling i Oslo. 2010-2015
 • Kvalitets- og sertifiseringsleder hos BAS Maskinutleie AS, 2015-2019
 • Systemforvalter Hos BAS Maskinutleie AS, 2019-2020
 • Servicemedarbeider Drift BAS Maskinutleie AS, 2020-2021
 • HMS- og kvalitetskoordinator BAS Maskinutleie AS, 2021-2022
 • HMS- og kvalitetsleder BAS Maskinutleie AS, 2022-

Har du politisk erfaring fra før?

Jeg stod på Nesodden Høyre sin kommunestyreliste i 2019.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

 • Boligpolitikk
 • Skole- og utdanningspolitikk
 • Næringspolitikk

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Styrke næringslivet.
 • Fordele boligbygging over større deler av Nesodden.
 • Nesodden må bli en kommune der du kan bygge og bo, og der både bedrifter og innbygger skal trives.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Nesodden skal være en god kommune å bo i, dele mine erfaringer med andre politikere. En må tenke på alle som bor i kommunen, og at de skal ha det bra.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Er leder av Dalbo Vel.
 • Styremedlem i Dalbo Veilag, med ansvar for vedlikehold av veiene.
 • Meddommer i Eidsivating lagmannsrett.

29. Veronica Sundelin (1973), Myklerud

Nåværende stilling/yrke

Seniorrådgiver

Sivilstatus

Samboer

Hvilken utdanning har du?

Master of Management, Can.mag økonomi og adm.

Hvilken arbeidserfaring har du?

Jeg har jobbet for Universitetet i Oslo, OsloMet, Norad og FMA.

Har du politisk erfaring fra før?

Jeg er ny i aktiv politikk. Har vært medlem i Høyre i de siste 8 årene.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

Oppvekstsvilkår og kvalitet i offentlig forvaltning.

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

 • Nesodden som ja-kommune
 • Nei til eiendomsskatt
 • Kvalitet i offentlig forvalting og likebehandling av alle da det gjelder kommunale tjenester og prosesser uansett bakgrunn og økonomi

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

 • Jeg vil bidra til at nesoddensamfunnet utvikles bærekraftig til glede og nytte for nye og gamle innbyggere.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

 • Styreleder i Huseierforeningem, og bidratt til kulturaktiviteter på Svalbard da jeg studerte der. Jeg har også sittet i FAU på Myklerud skole.

30. Trond Blindheim (1955), Berger

Nåværende stilling/yrke

Dosent i markedskommunikasjon og merkevarebygging

Sivilstatus

Gift og har fire barn

Hvilken utdanning har du?

 • Diplomstudium i markedsføring v/ Handelshøyskolen BI.
 • Sosiologi v/ Universitetet i Oslo.

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Tekstforfatter i reklamebyrå
 • Direktør i mediebyrå
 • Førstelektor v/ Handelshøyskolen BI
 • Prorektor v/ Markedshøyskolen i Oslo
 • Rektor v/ Høyskolen Kristiania (2006 – 2018)
 • Dosent fra 2018

Har du politisk erfaring fra før?

Nei, men var aktiv i studentforeninger da jeg studerte.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

Utdanningspolitikk og forbrukerpolitikk.

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

Utdanningspolitikk er det området jeg har fulgt tettest gjennom årene. Har selvsagt med mitt yrke å gjøre.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Fordi jeg er enig i partiets prioriteringer og disposisjoner i vid forstand.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

Jeg er medlem i Rotary. Holder ofte foredrag for bedrifter, bransjeforeninger og organisasjoner.

31. Erik Adland (1957), Tangen

Nåværende stilling/yrke

Spesialkonsulent HR

Sivilstatus

Samboer

Hvilken utdanning har du?

 • Forsvaret
 • Ingeniør
 • Økonomi
 • Ledelse (sist i 2021 med master i verdibasert ledelse)

Hvilken arbeidserfaring har du?

 • Offiser i forsvaret
 • Markedsføring
 • Økonomisjef
 • Administrerende direktør
 • Institusjonssjef

Har du politisk erfaring fra før?

Begynte i bygningsrådet etter valget i 1987. Siden da har jeg vært aktiv i kommunepolitikken og hatt mange ulike verv. Jeg har blant annet vært leder i flere plankomiteer og i plan- og byggesaksutvalget. Jeg har sittet i formannskapet og kommunestyret siden 1995.

Hvilke politikkområder er du mest interessert i?

Næringspolitikk, kommunikasjon og infrastruktur. Kvalitet og innhold i skolen, både undervisningen og klasserommets lys og luft.

Hvilke saker mener du at Høyre bør fronte frem mot valget? Har du noen hjertesaker?

Boligpolitikk vil bli viktig. Vi må redusere bokostnadene, tilrettelegge for rimeligere boliger for førstegangskjøpere og planlegge bygging av flere omsorgsboliger i sentrumsområdene. I tillegg må vi utvikle og bevare naturområdene mellom FV 156 og FV 157, og i 100-metersbelte langs sjøen.

Hvorfor er du kandidat for Nesodden Høyre?

Har alltid ønsket å bidra til at Nesodden er et godt sted å leve og være for alle.

Andre opplysninger du mener kan være av interesse? Har du for eksempel erfaringer fra frivilligheten, et råd eller en organisasjon?

Jobbet aktiv for å redde Foreningsnytt på 90-tallet. Da var de i ferd med å gå konkurs. Ellers har jeg vært aktiv i Nesoddtangen vel i mange år. I dag er jeg æresmedlem.