April 2024: Høyres møte med våren

Les mer for å få innblikk i hva Nordland Høyres fylkestingsgruppe gjorde i løpet av april 2024

Spin of Hope

Måneden begynte med at to spreke sjeler, fylkesråd Joakim Sennesvik og fylkestingsrepresentant Stian Hiis Bergh syklet på City Nord i Bodø med «Spin of Hope» til inntekt for Barnekreftforeningen Nordland

Reise med Ungdommens fylkesråd


5.-7. april dro vår fylkesordfører, Eivind Holst, sammen med Ungdommens fylkesråd (UFR) til Lovund. Reisen fra Bodø til Onøy med hurtigbåten gikk gjennom vakre farvann mellom holmer og skjær. Dagen etter fortsatte turen videre til Træna.

Ungdomsrådene i Lurøy og Træna deltok også, og fredag ble feiret med en travel Tacofredag på hotellet, med mange unge deltagere. UFR gjennomførte saksbehandling både lørdag og søndag, med gode debatter og interessante diskusjoner. På søndag var det spesielt spennende å være tilhører til enkelte av sakene.

Møtet ble avsluttet med en workshop fra Lovundlaks, hvor selskapet imponerte med sin vilje til å holde hjulene i gang på øyene, samtidig som de tilbyr unge mennesker spennende yrker og godt betalte jobber. Dette var en inspirerende og lærerik helg på den ytterste øy!

Helse Nords bærekraftshøring

9. april var det høringskonferanse tilknyttet Helse Nords bærekraftshøring. Fra fylkestingsgruppen deltok både Siv Anita Brekke, Eivind Holst, Stig Tore Skogsholm og Grete Ellingsen, som i tillegg til å være fylkestingsrepresentant også er ordfører i Sortland og leder av Vesterålsrådet. Anita Sollie deltok på en samme konferanse i Mosjøen dagen etter.

Samme dag, arrangerte fylkestingsgruppen «Hva skjer på Fylkestinget». Her ble blant annet høringen om tiltak for økt bærekraft for Helse Nord diskutert. Siv Anita Brekke presenterte saken og orienterte om sin fylkestingskomité. Det var en viktig anledning for våre representanter til å påvirke og fremme vår politikk for et bærekraftig helsevesen.

Fylkestinget

Fv. Odd Langavtn, fylkestingsrepresentant for Høyre, Grete Ellingsen, fylkestingsrepresentant for Høyre
Fv. Odd Langavtn, fylkestingsrepresentant for Høyre, Grete Ellingsen, fylkestingsrepresentant for Høyre

Fylkestinget for april ble avholdt i Svolvær fra 14. til 17. april. Fylkesordføreren inviterte hele fylkestingsgruppen hjem til en herlig fiskebollemiddag på kvelden.

Blant sakene som ble behandlet, fikk spesielt høringen om tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord stor oppmerksomhet. I høringen la Nordland vekt på at alle Nordlands innbyggere skal ha gode og likeverdige helsetilbud uansett hvor de bor i landet. Andre viktige saker inkluderte handlingsplanen for «Ung inkludering: Divna. Aktan. Alle Sammen.», og klimaregnskapet for Nordland, der vi fremmet politikk for å kutte utslipp og skape utvikling.

Totalt ble det behandlet 28 saker, 12 interpellasjoner, 6 skriftlige spørsmål, 9 muntlige spørsmål, og 27 uttalelser på fylkestinget.

Fartøyvernsseminar


18. april deltok gruppeleder for Høyre Stig Tore Skogsholm på fartøyvernsseminar i Sandnessjøen, en viktig møteplass hvor også fylkesråd Mikalsen og fylkesråd Larsen var til stede.

Årsmøte i Lurøy Høyre

27.- 28. april var det årsmøte i Lurøy Høyre, hvor Stig Tore deltok og snakket om fylkeskommunal samferdsel i Nordlands mest desentraliserte kommune. En spesiell hyllest ble gitt til Hermann Olvik, som har vært medlem av Høyre i over 40 år og har båret høyrelaget i Lurøy på sine skuldre. Han ble hedret med diplom og blomster fra lokallagsleder Anders Marstrander.

Årsmøte Vågan Høyre

23. April deltok fylkesleder Eivind på årsmøte i Vågan Høyre. Her ble utfordringer knyttet til lokal økonomi og saksbehandling diskutert grundig, og arbeidet begynt for å finne gode løsninger med innspill fra medlemmene våre.

Høyres Nord-Norgemøte

25.-26. april inviterte stortingsrepresentantene Bård Ludvig Thorheim og Erlend Svardal Bøe til Høyres Nord-Norgemøte på Stortinget i Oslo. Her samlet Høyrefolk fra Finnmark, Troms og Nordland seg for å diskutere og fremme våre felles muligheter i nord sammen med sentrale politikere. Les uttalelsene som kom fra Nord-Norgemøtet her:

NTP

11. april deltok vår fylkesråd for samferdsel, Marianne, på Stortingets høring om Nasjonal transportplan. Her presenterte hun fylkeskommunens prioriteringer, og viktige saker for Nordland ble løftet frem. Blant annet:

  • Dobbeltspor på Ofotbanen 
  • Utbedring av Nordlandsbanen.  
  • E6 Narviktunnelen,  
  • E6 Megården-Mørsvikbotn, E6 Ulvsvågskaret og E6 Borkamo-Sørelva 
  • E10 Lofoten 
  • FOT-ruter 
  • Grønn Luftfart 
  • Næringsveier – Fylkesveier 

Vårt viktigste mål med samferdselspolitikken er å binde landet sammen. God infrastruktur gjør at næringslivet får varene sine raskere frem og at flere kommer seg trygt dit de skal. Vi vil samtidig sikre at vi får mest mulig ut av hver investerte krone. Du kan lese hele saken om Marianne gjennom å trykke på saken nedenfor: