Års- og nominasjonsmøte første helgen i november

Første helgen i november går Nordland Høyres nominasjon- og årsmøte av stabelen.

Nominasjonskomiteen har lagt frem sin innstilling til stortingsvalgliste for 2017. Den finner dere her: https://hoyre.no/nordland/aktuelt/slik-blir-listeforsl/

Nominasjons – og årsmøtet

Nominasjons- og årsmøte finner sted første helgen november i Bodø. Nominasjonsmøtet starter kl 10.00 lørdag. Årsmøtet starter kl 12.00. Husk at man må være lovlig valgt delegat fra lokalforeningene. Og selvsagt må kontingenten være betalt. Det er forskjell på antall delegater til nominasjonsmøtet og til årsmøtet. Vedlagt finner dere delegatoversikt for hvor mange delegater dere kan sende, både til nominasjonsmøtet og til årsmøtet.

Når det kommer til årsmøtet, er det antall delegater foreningene kan sende utenom de selvskrevne. De selvskrevne er gruppeleder i kommunestyret, ordfører og varaordfører i tillegg er det foreningsleder.

Når det gjelder faktura for oppholdet, så må det enten betales av den enkelte eller faktura kan sendes lokalforeningene. Da må leder ha med seg en skriftlig bekreftelse til hotellet på fakturaadresse og for hvem som skal være med på faktura. Den må være signert av leder og kasserer.

Vedlagt finner dere en oversikt over hvem som er påmeldt til nå. Og vi minner om fristen for påmelding som er 20. oktober for at vi skal kunne garantere rom på hotellet.

Mye god politikk

Så har vi lyst å slå et slag for at dette årsmøtet er forslått gjennomført på en litt annen måte enn før. Nettopp for å få en mer politisk diskusjon. Derfor er det delt opp i delseminarer med tema og med debatt. I plenum kommer Torbjørn Røe Isaksen. Han holdt et fantastisk godt innlegg på kommunalkonferansen, og det kommer nok til å bli noe i samme gaten på vårt fylkesårsmøte.

Innledere på årsmøtet er: Torbjørn Røe Isaksen, Bent Høie, Vidar Helgesen, Dag Terje K. Solvang og John Ragnar Aarset.

Høyre programforslag skal debatteres, og forslag til konkrete endringer. Resolusjoner som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt fredag 28. oktober. Arbeidsutvalget har foreslått følgende til å være resolusjonskomite. Leder Bente Anita Solås, Kjell-Joar Petersen-Øverleir, Hans-Petter Horsgaard, Agnete Tjærandsen og en fra Unge Høyre.

Valgkomiteen

Har sitt forslag klart senest fredag 28. oktober. De rollene som er på valg denne gang er kvinneforumsleder. I tillegg skal det velges 10 delegater til Høyres landsmøte. Og det skal velges en desisjonskomite.


Planer fremover

Høyres Nord-Norge møte i Oslo med ulike statsråder er 10.-11. januar på Høyres Hus. Detter er etter hvert blitt et årlig møte, og det er fritt frem for alle å delta. Her kan dere melde dere på og komme med ønsker for tema. https://hoyreinordnorge.wufoo.eu/forms/statsradsmatet-i-oslo-pa-stortinget/

Kvinnepolitisk skolering – ei heidundrende samling for oss stolte Høyre-jenter i Narvik. Det er tilbud som Høyres nasjonale kvinnforum arrangerer. Og det blir en kvinnepolitisk skolering for hele Nord-Norge. Samlingen blir i Narvik lørdag 1. – søndag 2. april. Mer informasjon kommer. Her kan du melde din interesse for å få mer info etter hvert: https://hoyreinordnorge.wufoo.eu/forms/kvinneforumssamling-for-hayrejenter-i-alle-alder/

Regional kampanjesamling i Nordland

Det skjer i Bodø, for hele Nordland, lørdag 22. og søndag 23. april 2017. Reise og opphold dekkes mot en egenandel. Den kommer det mer info om etter hvert, men sett av helgen. J