Fylkesråden lyver om fraværsgrensa

-Enten lyver fylkesråden eller så vet hun ikke bedre, mener Øyvind Sivertsen, nestleder i Nordland Unge Høyre.

I et leserinnlegg i Lofot-Tidende 24. juli, påstår fylkesråd Mona Fagerås (SV) at frafallet i videregående skole har gått ned 0,1 prosent etter fraværsgrensa ble innført. Løgn, mener Unge Høyre-politiker Øyvind Sivertsen.

I innlegget fremsetter den profilerte SV-politikeren flere påstander. En av dem er at «elevene tilbringer mer tid på skolen uten å lære mer.» Fylkesråden mener det heller ikke er flere som gjennomfører. Det får Unge Høyre til å reagere.

-Enten lyver fylkesråden eller så vet hun ikke bedre, mener Øyvind Sivertsen, nestleder i Nordland Unge Høyre.

-Jeg forventer at alle som deltar i debatten og spesielt dem med posisjoner og makt, forholder seg til fakta når man skal diskutere fraværsgrensen og andre tiltak, fortsetter han.

Den unge Høyre-politikeren mener tallene burde være godt kjente for SV som flere ganger har vært ute med angrep på fraværsgrensen, både nasjonalt og lokalt.

-Utdanningsdirektoratet har vært klare og tydelige på at statistikken ikke kan brukes til å si noe om hvor mange som faller fra i skolen. Frafallstallene måles i femårsperspektiv og det er først etter flere år, man kan se om noen har falt fra underveis. Det man derimot kan si er at fraværet i skolen har stupt og at tallene tyder på at elevene er 3,5 millioner flere timer på skolen, enn i forrige skoleår, sier Sivertsen.

Sivertsen er i motsetning til SV-politikeren mye mer positivt innstilt til fraværsgrensen. Han mener tiden vil vise om fraværsgrensen vil ha en effekt på frafallet. Det er vel ikke usannsynlig at man lærer mer av å faktisk være til stede, og på den måten føle en større tilhørighet både til skolen og til fagene.

-Selv om at man enda ikke kan se hvorvidt fraværsgrensen har hatt den effekten man ønsker, er det tydelige indikasjoner på at den fungerer akkurat slik den var ment, da fraværet har stupt i samtlige fylker. Jeg håper SV og motstanderne av fraværsgrensen vil være mer redelige i debatten fremover, avslutter han.

Les mer om hva Høyre mener om skoleher.