Januar 2024: Høyre Setter Seil mot Fremtiden i Nordland

Januar måned har vært full av milepæler fra den historiske sjøsettingen av Nordlands første hybridhurtigbåt, til givende møter som er med på å forme fremtiden, Les videre for å dykke dypere inn i de spennende utviklingene som har preget starten på 2024 for Høyre i Nordland

Vi har gleden av å presentere vårt første månedsbrev for året, en oppsummering av aktiviteter og milepæler for Høyre i løpet av januar. Dette brevet er en del av vår forpliktelse til å holde dere informert og engasjert i vårt kontinuerlige arbeid i Nordland. La dette være en åpen invitasjon: Vi ønsker å utforske hver krok av våre kommuner for å løfte dem sammen! Ta kontakt med fylkeskontoret dersom du eller din forening ønsker besøk!

Besøk til Lovund – En Produktiv Start på Året

Den 3. januar hadde gruppeleder for Høyre på fylkestinget, Stig Tore Skogsholm, og ordfører i Lurøy, Håkon Lund, gleden av å besøke Lovund i Lurøy kommune. Formålet med besøket var å teste muligheten for lavere billettpriser, samt å diskutere pressende utfordringer Lovund står overfor relatert til ruteproduksjon, infrastruktur og logistikk. Høyre vil alltid jobbe for at hele regionen jobber sammen og dette besøket er essensielle for å forstå og adressere behovene i våre lokalsamfunn, og vi ser frem til flere invitasjoner fra andre kommuner.

Nord i Sør – Sammen om Nordnorges Framtid

Den 8. januar deltok fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø, i en paneldebatt under NHO sitt arrangement «Nord i Sør». Med bred representasjon fra vår fylkestingsgruppe, inkludert fylkesordfører Eivind Holst og flere kommunerepresentanter, ble viktige temaer for Nord-Norge adressert. Vår tilstedeværelse understreker Høyres engasjement for regionens utvikling og vist hvordan vi vil mer for Nordland!.

Norsk e-Fuel – Fremtiden for Grønn Luftfart

For komitéleder for næring, Jim Simonsen Jenssen, og Stig Tore Skogsholm gikk turen videre til Mosjøen for å besøke Norsk e-Fuels banebrytende prosjekt for grønn luftfart. Med store samarbeidspartnere som Norwegian og Cargolux, markerer dette et viktig skritt mot en bærekraftig fremtid. Høyre vil sikre at vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen og dette besøket gir oss et innblikk i grønne, smarte og nytenkende prosjekter. Spesielt er det en veldig spennende utvikling i en imponerende industriby som Mosjøen er.

Helse på Dagsorden – Besøk fra Tone W. Trøen

Tone W. Trøen og Bård Thorheim på beøsk i Narvik
Tone W. Trøen og Bård Thorheim på besøk i Narvik tidligere i januar.

Fra 22. til 23. januar fortsatte Tone W. Trøen og Stig Tore Skogsholm å belyse helsevesenets utfordringer og muligheter gjennom deres omfattende besøk i regionen. Tidlig januar besøkte dem sykehuset i Narvik. Nå var det den sørlige delen av fylket som stod for tur. Fra sykehus i Mosjøen, Sandnessjøen, til DMS i Brønnøysund, var hvert møte og hvert besøk et skritt mot å forstå og styrke helseomsorgen i Nordland. Gjennom direkte engasjement med lokalsamfunnene, fra innsiktsfulle sykehusbesøk til «pizza og politikk»-møter, bidro hver stemme til å forme vår felles visjon for et sterkere, mer tilgjengelig helsevesen.

Bilde fra Pizza og politikk møte
Bilde fra Pizza og politikk møte

Energi og Miljø i Fokus på Helgeland

Den 25. januar hadde vi gleden av å vise Stortingets energi- og miljøkomité rundt på Helgeland, en tur ledet av Bård Ludvig Thorheim. Besøket inkluderte innsikt i regionens energiproduksjon og industri, og fremhevet viktigheten av bærekraftig utvikling.

En Milepæl for Nordland: Første Hybridhurtigbåt

Marianne Dobak Kvensjø (H) og MS Fjordstrøm.
Marianne Dobak Kvensjø (H) og MS Fjordstrøm.

Nordland markerer et viktig skritt mot en grønnere og mer inkluderende fremtid med idriftsettelsen av regionens første hybridhurtigbåt. To nye hybrid-hurtigbåter som skal drives 70 prosent av el-motor skal gå i rute til Væran og Gildeskål fra Bodø. Fylkesrådets nestleder, Marianne Dobak Kvensjø, hadde gleden av å delta på første rundtur med denne nyskapende hurtigbåten. Denne begivenheten, i samarbeid med Norled, mannskapet, og passasjerene, symboliserer ikke bare en teknologisk fremgang, men også en forbedring i reiseopplevelsen for alle ombord. Med høyere standard, utvidede godsmuligheter, og muligheten til å transportere farlig gods som propan, setter denne hybridbåten en ny standard for sjøtransport. I tillegg til disse forbedringene, har Nordland også tatt skrittet videre ved å redusere billettprisene med 25 % fra 1. januar. Gjøre reiser mer tilgjengelig for innbyggerne.

Denne båten, som også inkluderer en egen avdeling for kjæledyr, ønsker velkommen alle ombord til en ny æra av miljøvennlig og komfortabel sjøreise i Nordland.

Vårt Arbeid og Våre Seire – En bedre hverdag for mennesker med funksjonsnedsettelse

Vi er stolte over å rapportere en medlemsvekst på hele 24,38% i Nordland Høyre det siste året, et tydelig tegn på tillit og engasjement i vår politikk. Våre innsatser har også materialisert seg i form av lavere hurtigbåtpriser, flere avganger, og reduksjon i kommunale avgifter, særlig i Bodø. God Høyrepolitikk har også blitt til virkelighet i Sortland. I en tid hvor oppmerksomheten rundt velferdstjenester er mer kritisk enn noensinne, tar Sortland Høyre viktige skritt for å forbedre og styrke Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og støttekontaktordningen. Vårt løfte er tydelig: å gjøre hverdagen enklere for de som trenger ekstra hjelp eller tilpasninger for å mestre den. Sortland Høyre har allerede tatt proaktive skritt ved å sette i gang tiltak hos Sortland kommune. Inspirert av den verdifulle dialogen med engasjerte borgere, viser vår forpliktelse til å lytte og handle på vegne av de vi representerer. Vår innsats i Sortland er et eksempel på hvordan vi, med konkrete handlinger, arbeider for å realisere visjonen om et inkluderende samfunn som gir den enkelte mulighet til å leve normale liv, delta i samfunnet og ha familie.

Besøk av Mari Holm Lønseth, møte om programprosessen

Programkontaktene våre Trine Remman og Lena Breivik avholdte digitalt medlemsmøte om programprosessen hvor vi fikk besøk av Mari Holm Lønseth som sammen med Henrik Asheim leder programprosessen for Høyre nasjonalt. Møtet førte til verdifulle innspill fra våre medlemmer og engasjerte deltakere, og viste veien frem for en inkluderende og representativ politisk prosess. Nordland Høyre oppfordrer alle foreninger til å arrangere jevnlige møter, slik at Nordlands stemme blir hørt og bidrar til å forme Høyres politikk for fremtiden.

Fremtidige Hendelser

Merk kalenderen for Høyres Nord-Norge møte den 25.-26. april. Detaljer vil følge, men dette blir en viktig samling for alle våre medlemmer og samarbeid. Ikke glem å sjekke våre nettsider og Facebook-side for jevnlig oppdatering og informasjon