Resultatet fra den rådgivende uravstemningen i Nordland Høyre er klar!

I forbindelse med nominasjon av kandidater til Fylkestingsvalget 2023 har vi avholdt rådgivende urnominasjon blant Nordland Høyres medlemmer.

Rådgivende urnominasjon for Nordland Høyres Fylkestingsvalgliste 2023 – 2027

Betalende medlemmer som har stemmerett ved valget neste år, har har hatt mulighet til å rangere inntil 10 kandidater til Fylkestingsvalget 2023. 

Resultatet finner du helt nederst i denne artikkelen.

I tillegg til rådgivende urnominasjon blant medlemmer, er det avholdt rådgivende prøvenominasjonsmøter i Nordland Høyres lokalforeninger. Nominasjonskomiteen tar med seg resultatet fra begge videre i sitt arbeid med å ferdigstille nominasjonskomiteens innstilling.

Nordland Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 5. november på Quality Hotel Ramsalt i Bodø. Fylkesårsmøtet til Nordland Høyre vil avholdes samme helg.

Du kan lese mer om de valgvillige kandidatene og nominasjonsprosessen under aktuelle nyheter på Nordland Høyres nettside.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt: