Resultatet fra den rådgivende uravstemningen i Nordland Høyre er klar!

I forbindelse med nominasjon av kandidater til Stortingsvalget 2021 har vi avholdt rådgivende urnominasjon blant Nordland Høyres medlemmer.

Rådgivende urnominasjon for Nordland Høyres stortingsvalgliste 2021 – 2025

Betalende medlemmer som har stemmerett ved valget neste år, har har hatt mulighet til å rangere inntil 4 kandidater til Stortingsvalget 2021. 

Resultatet finner du helt nederst i denne artikkelen.

I tillegg til rådgivende urnominasjon blant medlemmer, er det avholdt rådgivende prøvenominasjonsmøter i Nordland Høyres lokalforeninger, samt Nordland unge Høyre. Nominasjonskomiteen tar med seg resultatet fra begge videre i sitt arbeid med å ferdigstille nominasjonskomiteens innstilling.

Nordland Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 7. november på Scandic Hotel Havet i Bodø. Fylkesårsmøtet til Nordland Høyre vil avholdes samme helg.

Du kan lese mer om de valgvillige kandidatene og nominasjonsprosessen under aktuelle nyheter på Nordland Høyres nettside: https://hoyre.no/nordland/aktuelt/

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

  • Leder av nominasjonskomiteen for Nordland Høyre:
  • Kai Henriksen, 975 83 816, kaihenriksen.mo@gmail.com
  • Fylkessekretær Trine Bjarmann-Simonsen, 938 00 464, trisim@hoyre.no

     Regionrådgiver Joakim Sennesvik, 920 43 456, joasen@hoyre.no