Vil beholde kilometersgrensen for borteboerstipend

Nordland Høyre vil beholde kilometersgrensen for borteboerstipend slik den er i dag, og mener at en innstramming på kilometersgrensen vil være uheldig.

– Vi må sørge for at elever som bor et stykke unna får mulighet til å bo på hybel, fremfor å tvinge de på busser som sjeldent går, sier Elizabeth Åsjord Sire som nå er en del av Nordland Høyres ledelse.

Det vil svekke mulighetene for unge med lange avstander og/eller dårlige kollektivtilbud til å gjennomføre videregående skole.

Elizabeth Åsjord Sire kan kontaktes på mob: 48227618


Nordland Høyres årsmøteresolusjon om kilometergrensen finner dere her