Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Bodø Høyres politikk bygger på tillit til enkeltmennesket. Vi vil ha et samfunn som fremmer samarbeid, med frihet, mangfold og toleranse som kjennetegn

Se vår politikk

Aktuelt

Standard listebilde
Jan Tore Sanner - foto Hans Kristian Thorbjørsen

Ny by, med flere muligheter og trygge arbeidsplasser

Bodø Høyre mener at verdier må skapes før de kan fordeles. Derfor er det avgjørende å satse på et levedyktig næringsliv. Bodø skal være en JA-kommune som alltid er positiv til nye initiativer. Vårt mål er å skape grunnlag for trygge arbeidsplasser for å sikre et best mulig velferdstilbud.

Kunnskap og mestring i skolen

Høyre vil prioritere en kunnskapsskole med høy faglig kvalitet. Skolen er den viktigste sosiale utjevningsarenaen som finnes. Det er derfor viktig å stille krav i skolen - både til elevene og til opplæringstilbudet som blir gitt til elevene. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Bodø kommune skal være en god kommune å vokse opp i, å leve i, og bli gammel i. Ulike løsninger passer for ulike mennesker. Å legge til rette for reell valgfrihet, er nøkkelen til en god og verdig omsorg. Fritt brukervalg skal bli regelen, ikke unntaket.

Smart og grønn byutvikling

Bærekraftig utvikling av byene er avgjørende for at vi skal kunne løse klima- og miljøutfordringene. Bodø Høyre er garantist for at kommunen skal ha en offensiv miljøprofil. Effektiv energibruk slå positivt ut på driftskostnadene. God klimapolitikk er ofte god økonomisk politikk.

Lars Vestnes - Gruppeleder, Bodø

Lars Vestnes

Gruppeleder, Bodø

Kontakt

Bodø Høyre

Joakim Sennesvik

Leder
Telefon 92043456

Trine Bjarmann-Simonsen

Fylkessekretær
Telefon 93800464

Våre folk