Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Bodø Høyres politikk bygger på grunnleggende tillt til ekeltmennesket. Vi vil ha et sammfunn som fremmer samarbeid, med frihet, mangfold og toleranse som kjennetegn.

Se vår politikk

Skape trygge arbeidsplasser

Bodø er i historisk vekst og full av fremtidsoptimisme. Bodø Høyre mener at verdier må skapes før de kan fordeles, derfor er det viktig å satse på et livskraftig næringsliv. Vårt mål er å skape trygge arbeidsplasser for å sikre vår alles velferd og at Bodø fortsatt skal være en JA-kommune.

Kunnskap i skolen og tidlig innsats

Bodøskolen er svært god og ligger i dag på Norgestoppen resultatmessig. Det viktigste for elevers læring er å ha gode lærere, derfor har vi satset på etter- og videreutdanning i perioden, til tross for en vanskelig økonomisk situasjon.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Bodø skal ikke bare være en god kommune å vokse opp i, men også en å leve i, og bli gammel i. Ulike løsninger passer for ulike mennesker. Det å legge til rette for reell valgfrihet er nøkkelen til en god og verdig omsorg. 

Bodø - En smart og grønn by

Som Norges minste storby har Bodø en unik mulighet til å stille seg i fronten innenfor klima og miljøpolitikken. Bærekraftig utvikling av byene er avgjørende for at vi skal kunne løse klima- og miljøutfordringene. Bodø Høyre er garantist for at kommunen skal utvikle og følge opp en offensiv miljøprofil.

Lars Vestnes - Ordførerkandidat, Bodø Høyre

Lars Vestnes

Ordførerkandidat, Bodø Høyre

Kontakt

Bodø Høyre

Joakim Sennesvik

Leder
Telefon 92043456

Vanja Terentieff

Fylkessekretær
Telefon 99563100

Aktuelt

Mann på jobb. Jan Tore Sanner innfelt

Våre folk