Vår visjon

Bodø Høyres politikk bygger på grunnleggende tillt til ekeltmennesket. Vi vil ha et sammfunn som fremmer samarbeid, med frihet, mangfold og toleranse som kjennetegn.

Våre hovedsaker

Skape trygge arbeidsplasser

Bodø er i historisk vekst og full av fremtidsoptimisme. Bodø Høyre mener at verdier må skapes før de kan fordeles, derfor er det viktig å satse på et livskraftig næringsliv. Vårt mål er å skape trygge arbeidsplasser for å sikre vår alles velferd og at Bodø fortsatt skal være en JA-kommune.

Kunnskap i skolen og tidlig innsats

Bodøskolen er svært god og ligger i dag på Norgestoppen resultatmessig. Det viktigste for elevers læring er å ha gode lærere, derfor har vi satset på etter- og videreutdanning i perioden, til tross for en vanskelig økonomisk situasjon.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Bodø skal ikke bare være en god kommune å vokse opp i, men også en å leve i, og bli gammel i. Ulike løsninger passer for ulike mennesker. Det å legge til rette for reell valgfrihet er nøkkelen til en god og verdig omsorg. 

Bodø - En smart og grønn by

Som Norges minste storby har Bodø en unik mulighet til å stille seg i fronten innenfor klima og miljøpolitikken. Bærekraftig utvikling av byene er avgjørende for at vi skal kunne løse klima- og miljøutfordringene. Bodø Høyre er garantist for at kommunen skal utvikle og følge opp en offensiv miljøprofil.

Se vår politikk

Bodø

Nordland

Kontakt

Joakim Sennesvik
Leder
Telefon: 92043456

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Aktuelt

Forslag til oppvekstkapittel

Onsdag 14. mars avholdt programkomitéen møte der komitéen kom frem til et helhetlig forslag til oppvekstskapittel som nå tas ut på...

Våre folk