Andre utkast til valgprogram

Programkomitéen legger frem sitt andre utkast til program for perioden 2019 2023.

Etter første innspillsrunde har programkomitéen samlet dem sammen og tatt dem med i arbeidet. Programmets andre utkast sendes nå ut på høring, og skal gjennomgås på neste valgkampssamling 26. februar.

Vi har fått inn mange innspill og en del av dem har vi allerede nå fått med i programmet. Det er fortsatt en del innspill å gå gjennom, men vi velger å sende ut det vi har nå slik at vi sikrer en åpen prosess, sier leder Jørgen T. Fjørtoft.

Programmet skal endelig vedtas 20. mars.

Innspill kan sendes på JorFjo@hoyre.no