Besøk av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner har vært på besøk i Bodø.

Mandag 9. april har Jan Tore Sanner vært på Bodøbesøk med særlig fokus på integreringspolitikk. Det ble en begivenhetsrik dag, med mange besøk. Her har vi hatt muligheten til å vise frem det gode arbeidet som gjøres i kommunen.

Her har han besøkt praktsisbedriften Fotohuset Johnsen som er arbeidsgiver med praksisdeltaker fra integreringsmottaket. Regnbuen barnehage for å møte barn, personale, og være tilstede i miljøet. Her har han sett på Bodøs modell for mottaksbarnehage, og snakket om utfordringer, resultater, samarbeid og helhetlig arbeid med barnehage, skole og helse/familiesenter.

I tillegg har turen gått innom Røde kors sin språktreningsgruppe.
Målgruppe her er primært personer som ikke har tilbud i integreringsmottak eller gjennom introduksjonsprogrammet. Røde kors har tilsvarende gruppe for integreringsmottak-deltakere onsdager.

Turen har også gått innom Bodø voksenopplæring for å se på integreringsarbeidet her, samt en avslutning med besøk på Tverlandet mottak, som er et av Norges helt nye integreringsmottak, for å møte både ansatte og beboere.