Bodø Høyre har avholdt årsmøte

Bodø Høyre avholdt årsmøte i går kveld. Utkast til valgprogram ble lagt frem, og nye styremedlemmer valgt. 

Årsmøtet behandlet blant annet årsberetning, økonomi, og planer for 2019. 

Med rundt 40 medlemmer tilstede presenterte lederen i programkomiteen, Jørgen T. Fjørtoft utkastet til valgprogram for Bodø Høyre 2019-2023. Utkastet er nå på høring, og alle medlemmer i Bodø Høyre kan komme med sine innspill til programmet. 

Ordførerkandidat Lars Vestnes orienterte årsmøtet om planer for valgkampen i 2019. Høyre har en klar ambisjon om å vinne valget i Bodø til neste år.

Halvparten av styret var på valg dette årsmøtet. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Dermed ser Bodø Høyres styre slik ut i 2019: 

Joakim Sennesvik                   Leder
Christine K. Nordgård             1. nestleder/medlemsansvarlig
Bodil B. Brattli                        2. nestleder (gjenvalgt på årsmøtet)
Grethe Monica Fjærvoll         Gruppeleder
Svenn Larsen                           Leder Bodø Senior Høyre
Rasmus Madland                    Leder Bodø Unge Høyre 
Stian Hiis Bergh                      Styremedlem/kasserer (gjenvalgt på årsmøtet)
Cato Henriksen                       Styremedlem
Ole Christian Erikstad             Styremedlem
Jørgen T. Fjørtoft                    Styremedlem/kampanjeleder (gjenvalgt på årsmøtet)
Ingvild Aarøe                          Styremedlem/mangfoldsansvarlig (gjenvalgt på årsmøtet)
Siw Sandvik                            Styremedlem/kvinneforumansvarlig
Lars Vestnes                           Styremedlem/ordførerkandidat (ny)
Martin Olsen                          Sekretær/varamedlem (gjenvalgt på årsmøtet)
Daniel Bjarmann-Simonsen    Varamedlem (Ny)
Lise Rånes                               Varamedlem (gjenvalgt på årsmøtet)
Anne Gro Abrahamsen           Varamedlem (gjenvalgt på årsmøtet)