Bodømarka skal være tilgjengelig for alle

Grønn utvikling handler ikke bare om energibesparelse og gode kollektivløsninger, men også om hvordan vi tar vare på og bruker naturen rundt oss. Når det kommer til nærmiljøet mener vi at riktig og forsvarlig bruk er det beste vern.

Bodømarka og naturen rundt Bodø by skal ivaretas særskilt. Det er et meget godt folkehelsetiltak å bygge opp under den utstrakte bruk av marka som vi allerede ser i dag. Tilgjengelighet skal bedres, og Bodø Høyre ønsker å støtte opp om all frivillig aktivitet som bidrar til økt bruk av naturen i nærmiljøet. Tiltak som hindrer forsøpling i naturen er også svært viktig. Derfor vil Bodø Høyre:

  • Sørge for at kommunens leke- og grøntarealer blir vedlikeholdt, og er tilgjengelige for alle.
  • Ruste opp og bevare parkene som byens grønne lunger.
  • Sørge for at torget er lett tilgjengelig for ulike arrangementstyper.
  • Føre en fornuftig forvaltning av Bodømarka, slik at den også kommer fremtidige generasjoner til gode.
  • Supplere søppelbøttene i gatene og parkene med små returpunkter for glass, plast, papir og tomflasker og øke kapasiteten på disse.
  • Utarbeide en lokal handlingsplan mot marin forsøpling og matsvinn.