Bodøs Helter

Foto: Tommy Andreassen
9. kandidat Joakim Sennesvik har skrevet innlegg om de han mener er Bodøs helter

Øystein Mathisen (Ap) skriver i AN 25. august at de fire siste årene har vært fire tapte år for Bodøskolen. Det utsagnet mener jeg er ganske respektløst overfor både alle dyktige ansatte, og elevene våre, som utgjør en av Norges beste skoler.

I denne kommunen har vi masse å være stolte av. Idrettslag som hevder seg på elitenivå, kulturaktører i norgestoppen, natur som får internasjonal oppmerksomhet. Men er det noen jeg mener fortjener skryt, og som vi bodøværinger bør være stolte av, så er det Bodøskolen.

Blant avgangselevene i Norges 20 største kommuner, er det bare elevene i Asker og Bærum som har bedre karakterer enn elevene i Bodø. Dette etter en ganske betydelig forbedring siden 2011. Og kanskje enda viktigere; gjennom elevundersøkelsen melder bodøelevene gjennom de siste fire årene om bedre mestring i skolen, bedre trivsel med lærerne, og mindre mobbing. Arbeiderpartiet kaller dette fire tapte år. Jeg kaller dette en skole som virkelig leverer!

Mathisen skriver også om færre lærere. Ja, det stemmer, men han unnlater å skrive at det har blitt ca. 100 færre elever i Bodøskolen de siste årene. Når vi ser på disse tallene, og samtidig vet at kommunen har betydelige økonomiske utfordringer, så var det en tilpasning vi gjorde. Mathisen nevner heller ikke at vi har doblet satsningen på videreutdanning av lærere lokalt, på toppen av satsningen regjeringen har kommet med.

Når man studerer tallene, så ser man at lærertetthet og resultater ikke nødvendigvis går hånd i hånd. Samtidig viser tallene at vi fortsatt har god lærertetthet. Blant sammenlignbare kommuner har Bodø én elev mindre per lærer, og vi ligger over landsgjennomsnittet på lærertetthet.

Tilbake til den økonomiske situasjonen. Det har vært vår plikt å gjøre noen tilpasninger i kommunens utgifter. Over mange år har kommunens utgifter vært større enn inntektene. I barnehagene har barnetallene gått ned, derfor har vi justert kapasiteten i barnehagesektoren. I skolen har elevtallene gått ned, derfor har vi justert kapasiteten i skolen.

Selv om rammene er noe mindre, så bruker vi flere kroner per barnehagebarn i dag, enn da Arbeiderpartiet styrte. Vi bruker også mer per skoleelev enn da Arbeiderpartiet styrte. Så kan man si at det er naturlig, fordi rammene til kommunen øker hvert år, men noen av områdene vi i dag bruker mindre penger på per innbygger, er administrasjon og styring.

Så vil jeg til slutt utfordre Øystein Mathisen og Bodø Arbeiderparti; hvordan skal dere få råd til alle valgløftene deres? Eiendomsskatten rekker så vidt til å lønne de 100 nye ansatte i skolen. Vi må huske at eiendomsskatten er den samme hvert år, med mindre man vedtar å øke den. Men det finnes også et tak for hvor mye eiendomsskatt man kan kreve totalt.

Disse nye ansatte skal jo som alle andre ha en viss årlig lønnsvekst. Det tar ikke eiendomsskatten hensyn til, så den kommer som en boomerang ganske raskt. Hvordan skal dere få råd til de andre valgløftene deres? Hvor skal dere kutte? Vil dere sende kommunen ut på samme økonomiske kjøret som sist dere styrte?

Tusenvis av dyktige ansatte og elever i Bodøskolen gjør en fantastisk innsats hver eneste dag. Dere gjør oss stolte. Mitt budskap er; stå på, og fortsett det gode arbeidet!

Joakim Sennesvik, bystyrerepresentant og 9. kandidat til bystyret (H)