Drømmen om en smart og grønn by

Foto: Tommy Andreassen
Innlegg i AN 18.12.2015.

Klimatoppmøtet i Paris endte opp som en stor seier og et mulig vendepunkt i internasjonal klimapolitikk. Norge, med blant annet tidligere Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft har spilt en nøkkelrolle i forhandlingene om endelig avtale. Et av avtalepunktene er at alle land skal nå rapportere klimainnsatsen i årene fremover og justere opp ambisjonene hvert femte år.

Høyre har alltid ment at dersom vi skal lykkes med å løse klimautfordringene er en global avtale det viktigste virkemiddelet, men for at avtalen skal lykkes er det avgjørende at vi også gjør en innsats lokalt.

Nasjonalt har Regjeringen oppnevnt en grønn skattekommisjon som nettopp leverte sitt forslag til høring. Her må vi se nøye på de konkrete forslagene og deres konsekvenser før vi tar stilling til dem. Regjeringen har også valgt å videreføre Norges klima- og skogsatsning til 2030.

Det skjer som sagt mye spennende nasjonalt og internasjonalt, men hva kan vi gjøre her lokalt? Bodø har utmerket seg med det offensive prosjektet Ny By – Ny Flyplass som er det viktigste bidraget for å nå ambisjonen om en smart og grønn by. Her er det utrolig viktig at vi holder trykket oppe slik at dette går i havn. Prosjektet skaper stor entusiasme ulikt svært mange andre miljøtiltak. Det klimapolitikken trenger er flere slike fremtidsrettede prosjekter. Vi må skape entusiasme for en grønn fremtid.

Den lokale klimapolitikken handler allikevel om mer enn bare dette prosjektet. Bodø Høyre ønsker å legge til rette for at folk skal få bo der de ønsker å bo, men i sentrum må vi bygge høyt og kompakt slik at vi unngår konflikt med grøntarealer. Situasjonen i dag er at byen vokser ut som to lange «tarmer» som stadig kommer nærmere og dermed utfordrer jordbruks-, hytte og skogarealer.

Under sist bystyremøte leverte Høyre to forslag (en interpellasjon og en verbal) som omhandlet elbiler. Den ene innebar flere ladestasjoner og økt ladekapasitet. Den andre innebar at vi ønsker kommunen selv skal benytte seg av flere elbiler. Dessverre ble ingen av dem vedtatt der og da, men til gjengjeld har vi blitt lovet at det skal komme en større sak på temaet til neste år. Vi venter i spenning.

Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet for at Bodø skal ta del i det grønne skiftet (årets nyord). Høyre er et fremtidsoptimistisk parti og har ikke gitt opp drømmen om Bodø som en smart og grønn by.

Jørgen T. Fjørtoft,

Bystyrerepresentant,

Bodø Høyre