En god erklæring

Diana Johnsen sitter i bystyret for Høyre

Bystyrepresentant Diana Johnsen skriver om hvorfor hun mener regjeringerklæringen er gode nyheter for folk med funksjonsnedsettelser.

«Målet for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er at folk kan få leve frie og selvstendige liv» Slik starter den nye regjeringserklæringen utarbeidet på Granavolden 17.januar 2019.

Jeg leser med glede igjennom hele denne erklæringen med et smil om munnen, og en ro i sjela om at her er alle tatt med. Her snakker vi om mennesker med nedsatt funksjonsevne som skal komme seg i jobb eller tilbake til jobb, foreldre som får alvorlige syke barn skal få en bedre oppfølgning, og muligheten til å være hjemme for å pleie disse barna så lenge det er behov. Og ikke minst skal alle som er under BPA (brukerstyrt personlig assistanse) ordningen nå også får et mer selvstendig og friere liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. Beslutningen om den enkelte skal få BPA, og eventuelt hvor mange timer per uke, gjøres av kommunen. Alle mennesker har behov utover helt grunnleggende behov for pleie, omsorg og praktisk hjelp. Det handler også om mulighet til å fylle dagene med meningsfylt innhold for den enkelte, å kunne delta i små og store fellesskap, aktiviteter og fritidstilbud. Nå ønsker regjeringen at BPA ordningen skal utvides til også å gjelde personer over 67 år og at ordningen er mer som et likestillingsverktøy en bare en helseordning. I tillegg har allerede Bodø kommune gjort klart at den enkelte bruker kan fritt få velge hvilken aktør som skal være arbeidsgiver for sin egen ordning. Denne ordningen kommer i gang i løpet av kort tid i Bodø. Dette kommer helt klart til å gi alle Bodøs innbyggere med behov for en BPA ordning et mer selvstendig og friere liv. Vi gleder oss over den nye regjeringen!

Diana Johnsen, bystyrerepresentant (H)