Fremleggelse av første programutkast

Programmet: Bodø på sitt beste

Programkomitéen til Bodø Høyre presenterer sitt førsteutkast til program.

"Jeg er stolt over arbeidet vi har gjort så langt, og gleder meg til å få flere innspill. Programmet vårt viser tydelig hvilken retning vi ønsker å ta Bodø i. Vi skal fortsette satsingen på Bodø som en smart og miljøvennlig kommune, samtidig som vi får ned eiendomsskatten." sier leder i programkomitéen Jørgen T. Fjørtoft

Neste møte i programkomitéen er 6. februar og programmet er inntil da på åpen høring. 

Innspill kan sendes til: Joergentf@hotmail.com