Høyre vil styrke skolehelsetjenesten og Utekontakten


Bodø Høyre har som mål gjøre støtteapparatet til ungdom bedre. Derfor har vi vært med på å styrke Utekontakten i årets kommunebudsjett. Utekontakten er et lavterskeltilbud for ungdom i alderen 13 til 20 år. Målet er at unge skal kunne snakke med voksne som har forståelse for deres situasjon og kan hjelpe dem med å få det bra i hverdagen.

For Utekontakten står oppsøkende arbeid særlig fokus. Feltarbeidere møter ungdom der de er, for eksempel i Glasshuset, på skolen eller på fritidsklubben. Poenget er å være på steder en vet at ungdom oppholder seg. Dette er absolutt et uvurderlig arbeid som bidrar til å redde liv. Det er dessverre alt for mange ungdommer som har det vanskelig, og ellers ikke blir sett. Utekontakten er bare en av flere satsinger innen arbeid rettet spesielt mot ungdom som Høyre vil satse på.

Skolehelsetjenesten er en treffsikker tjeneste, som når ut til mange. Å styrke skolehelsetjenesten har vært en nasjonal satsing fra regjeringen. Nylig har vi Bodø Kommune styrket tilbudet med blant annet egne helserådgivere for psykisk helse, og vi har vi vært tydelig på at dette er stillinger det er behov for at skal være nettopp her. Dette er erfaringer vi vil bygge videre på i neste periode.