Hvem vil du ha som ordfører?

Her kommer litt informasjon i forbindelse med nominasjonsprosessen frem mot kommunevalget i 2019.

Nominasjonskomiteen i Bodø Høyre ønsker å ha en så bred og åpen prosess som mulig.

Vi inviterer derfor alle som vil foreslå personer som de mener kan være gode representanter for Høyres politikk, både de som er medlemmer i dag, og som kan bli det.
Det er selvsagt også mulig å foreslå deg selv, dersom du har lyst til å gjøre en jobb for Høyre.

Her kan du komme med forslag

Leder av nominasjonskomiteen er Ole Henrik Hjartøy.

Nominasjonsprosessen i Bodø Høyre kommer til å være todelt i 2018. Nominasjon av toppkandidat/ordførerkandidat vil skje 12. juni 2018 kl 19.00 på Central Atrium. Så vil listen ferdigstilles i et nytt nominasjonsmøte i uke 45, nærmere tid og sted vil komme.

Bodø Høyre ønsker din tilbakemelding allerede nå, og helst innen 1. mars.