Hvorfor Alberthaugen?

Jørgen Thommesen Fjørtoft sitter i bystyret for Høyre.

Vi styrker tilbudet på Alberthaugen i budsjettet for 2019.

En av de store budsjettvinnerne i Bodø kommune for 2019 er Alberthaugen skole. Alberthaugen er i dag en alternativ ungdomsskole for elever som av ulike grunner ikke finner seg til rette i ordinær skole. Dessverre er det slik at ikke alle passer inn i ordinær skole. Da er det viktig at vi legger opp til at elevene som har behov for det kan få et tilbud der de kan bli sett og hørt i hverdagen.

Alberthaugen har et tilbud der elever plasseres i mindre grupper, der friluft, praktisk arbeid, og krav til deltagelse står sterkt. Elevene her blir møtt hver dag med klar og tydelig oppfølging. Hverdagen skreddersys etter enkeltelevenes behov. Noen elever sliter med større gruppesammensetninger i den ordinære skolen, og da kan det være avgjørende å få være i mindre grupper på Alberthaugen. Dette er barn som har behov for, og fortjener mestringsfølelse. Det er disse elevene vi ønsker å styrke tilbudet for. Alternativet kan være å gå hele grunnskolen uten å noensinne få kjenne på dette.

Det er ikke en hemmelighet at skolen over tid har fått henvendelser fra flere enn det er plass til å ta inn. I noen tilfeller har det også vært snakk om yngre elever. Det er med bakgrunn i dette at vi sammen med Venstre, KrF, MDG og FrP har lagt inn midler til å starte opp et nytt mellomtrinn for 8 elever i budsjettet som ble vedtatt for 2019. Dette er altså villet politikk av bystyreflertallet (også partiet Rødt hadde det i sitt alternative budsjett). Vi vet Alberthaugen har bidratt til å bedre hverdagen for mange og det er naturlig å bygge videre på de gode tilbudene når behovet er der.

For Høyre er det et mål å styrke lavterskeltilbudet til særlig utsatte grupper. Tjenester skal være nærmest mulig hverdagen til de som trenger det. Derfor har vi vært sterke tilhengere av å få på plass en psykiatrisk sykepleier på alle de videregående skolene i Bodø. Vi har også sørget for at nye psykiske helserådgivere ble organisert inn i skolehelsetjenesten, slik at vi unngår byråkratiske mellomledd. Styrkingen av Alberthaugen må sees i sammenheng med dette overordnede målet.

Målet vårt er ikke å lage en stor Alberthaugen, men å sikre et godt tilbud til de som trenger det mest. Der vet vi Alberthaugen hjelper, og derfor satser vi her.

Jørgen T. Fjørtoft

Bystyrerepresentant (H)