Konstituering

Bodø Høyre hadde sitt konstituerende bystyremøte mandag 26. oktober.

Bodø Høyre hadde sitt konstituerende bystyremøte for perioden 2015 - 2019 mandag 26. oktober. Møtet har diskutert sakene som skal opp i neste bystyremøte samt valgt nytt gruppestyre.

Det nye gruppestyret består av:
Grethe Monica Fjærvoll - Gruppeleder
Hans Petter Horsgaard - Varagruppeleder
Jørgen T. Fjørtoft - Gruppesekretær
Joakim Sennesvik - Medlem

Vi ønsker å takke alle som har gitt oss tilliten. Dessverre nådde det ikke helt opp denne gangen, men vi skal selvsagt jobbe videre for Bodø og forvalte tilliten vi har fått.