Konstituering

Bodø Høyres nye styre konstituerte seg onsdag 24.01.2018.

Det nye styret har nå fordelt formelle ansvarsoppgaver seg imellom. Styret er som følger:

Leder: Joakim Sennesvik

1. Nestleder/Medlemsansvarlig: Christine Klippenvåg Nordgård

2. Nestleder: Bodil Bjørnaali Brattli

Kasserer: Stian Hiis Berg

Sekretær: Martin Olsen 

Kampanjeleder/Nettredaktør: Jørgen T. Fjørtoft

Kvinnepolitisk ansvarlig: Siw Sandvik 

Leder av økonomiutvalget: Cato Henriksen

Styremedlem: Ole Christian Erikstad 

Styremedlem: Ingvild Aarøe


Vara:

Lise Henriette Rånes

Gunn Pettersen

Anne Gro Abrahamsen 

Andre med stemmerett i styret:

Gruppeleder Grethe Fjærvoll

Unge Høyre-Leder: Ingunn Heimly Sivertsen

Senior Høyre-Leder: Eva Leivseth