Krever svar

Høyre krever svar etter at Randolv Gryt (SV) gjennom media har uttalt at ingen skal miste boligen sin i forbindelse med økt eiendomsskatt. Derfor har vi levert følgende spørsmål til ordfører før bystyremøtet på torsdag:

Boliggaranti

Skriftlig spørsmål: Jørgen T. Fjørtoft (H)

Eiendomsskatten har med rette fått stor oppmerksomhet den siste tiden, og vekket et enormt engasjement blant befolkningen i Bodø. I media har det florert ulike påstander som hevder det ene eller det andre, og dette skaper usikkerhet blant flere av kommunens innbyggere.

I sitt saksfremmlegg til bystyret i sak PS 17/26 har rådmannen skrevet:

«Det er lagt ut informasjon om dette [Eiendomsskatten] på nettsidene, og ellers informert skriftlig i særskilt vedlegg i forbindelse med utsending av de nye eiendomsskattetakstene. Administrasjonen regner med at innbyggerne har innrettet seg etter dette, og at de derfor har en forventning om at de kan betale det samlede årlige skattekravet fordelt over fire terminer.»

Undertegnede er allikevel usikker på om det nødvendigvis er slik at alle evner å betale denne skatten slik den foreligger i dag. Vi har allerede sett noen dramatiske enkelttilfeller.

I avisen har representanter fra flertallet i bystyret blant annet uttalt at «ingen vil miste huset sitt på grunn av eiendomsskatten» og at det finnes ordninger som ivaretar dette. Undertegnede mener det er et godt signal, men er usikker på hvilke ordninger det siktes til. Er det ikke slik at boliger begjæres tvangssolgt dersom kommunale avgifter ikke betales?

Spørsmål til ordfører:

1. Kan ordfører gi en garanti for at ingen vil måtte flytte eller på andre måter endre sin bosituasjon på grunn av økning i eiendomsskatt og andre kommunale avgifter?

2. Hvilke ordninger er det som eventuelt skal sørge for at folk som ikke klarer å betale kommunens skatter og avgifter unngår alminnelig tvangsinndrivelse, og dermed får beholde sine verdier/hjem?