Leve hele livet

Foto: Rune Nilsen

At folk lever lenger er en styrke for samfunnet. 

Høyres mål er at alle skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen Leve hele livet skal handle om tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Dette skal vi følge opp her i Bodø.

Høyre ønsker at folk skal få bo lengst mulig i eget hjem, og bestemme over sin hverdag. Vi skal lage felles møtesteder på tvers av generasjoner, og sørge for kvalitet og valgfrihet i omsorgen. Derfor vil vi:

  • Satse på velferdsteknologi.
  • Bygge nytt helsehus.
  • Lage felles møteplasser på tvers av generasjoner.

Vi er stolt av å stå på ei liste sammen med mange dyktige kandidater, både gamle og unge. Sammen kan vi gjøre Bodø enda bedre.

Lars Vestnes, Ordførerkandidat

Johan Bakke, kandidat,

Svenn Larsen, kandidat.

Agnete Tjærandsen, kandidat