Lover å støtte opp om private barnehager

Mandag 12. februar var Bodø Høyre i Oslo på KS og Private Barnehages Landsforbunds politiske seminar om bemanningsnorm for barnehagene.


«Dette var et viktig og lærerikt seminar, som har vist oss flere utfordringer for kommunene og barnehagesektoren i tiden fremover. Dette er noe vi må ta med oss når vi skal utforme politikken vår.» Sier Joakim Sennesvik, Leder i Bodø Høyre

«Det er helt klart at vi ikke hadde hatt full barnehagedekning uten den innsatsen som legges inn av også de private og ideelle barnehagene. For å lykkes trenger vi en felles innsats der både det offentlige og det private stiller opp. Vi kan derfor love at vi kommer til å støtte opp om, og heie på, alle som har valgt å satse på å drive barnehager.» Sier leder i programkomitéen Jørgen T. Fjørtoft.