Med hjerte for en trygg skolehverdag

Martin Olsen, er 29.-kandidat for Bodø Høyre

For Høyre er det viktig å utforme klare og trygge rammer for alle i Bodøskolen – både elever og ansatte.

Skolehverdagen skal være trygg for alle, og vi ønsker hele tiden å jobbe for at skolene har et godt pedagogisk og psykososialt tilbud. Derfor prioriterer vi kompetanseheving for lærere i form av etter- og videreutdanning.

Alle elever skal være trygg på at de har lærere som kan faget sitt. Det er allerede mange kompetente lærere i Bodø, og vi ønsker at flere skal få delta på etterutdanning. Vi mener at en trygg fagperson vil kunne finne løsninger som gir en trygg og forutsigbar skolehverdag. Da er det viktig at det stilles tydelige krav og forventninger til elevene.

Det er avgjørende at skolene arbeider forebyggende, og får løst opp i saker før det blir nødvendig å handle reaktivt. Målet er å arbeide kontinuerlig for et best mulig støtteapparat for elevene, som raskt kan hjelpe ved behov. Derfor ønsker vi å prioritere en god skolehelsetjeneste. I budsjettet vi var med på å utforme for 2019, ble det vedtatt å etablere et mobbeombud i grunnskolen. Arbeidet rundt dette skal vi følge opp og sørge for at blir vellykket.

For å skape et god psykososialt skolemiljø, er det viktig med arbeid rundt håndtering og oppfølging av trusler og vold i skolen. Når det oppstår behov for håndtering og oppfølging slike saker, må man arbeide for en god meldekultur. Slike saker skal ikke ties i hjel! Derfor må det være et godt system på plass. Dette har Høyre tatt opp i bystyret, og det pågår et arbeid med en plan for for forebygging og håndtering av vold og trusler i skolen. Høyre har tillit til at skolene kan bruke disse rammene til å forebygge, håndtere og følge opp arbeidet mot vold og trusler.

Det er mye bra som foregår i Bodøskolen, og vi vil fortsette arbeidet med å gi barna i Bodø en trygg skolehverdag. Det er da vi kan lære dem til å ta vare på seg selv og andre. Trygge barn lærer best.

Martin Olsen,

Lærer og 29.-kandidat for Bodø Høyre