Muligheter for alle

Jørgen Thommesen Fjørtoft sitter i bystyret for Høyre

Høyre har som mål å ha en sterk faglig skole med fokus på kunnskap.

Alle skal ha krav på en trygg og lærerik skolehverdag, uansett hvilken bakgrunn en kommer fra. Det er et politisk ansvar å legge til rette for dette.

Gjennom de siste fire årene har vi lokalt i Bodø tatt opp flere saker som går på innholdet i skolen. Vi har blant annet arbeidet for:

-          Programmering som valgfag i grunnskolen.

-          En sterk tverrfaglig skolehelsetjeneste.

-          En god overgang mellom ungdomsskolen og videregående.

Høyre ønsker trygge rammer i skoleverket. Det betyr at vi stiller krav både til elevene og skolen selv. For eksempel stiller vi krav til oppmøte fra elever gjennom fraværsgrense, samtidig som vi stiller krav om kompetanse hos lærerne.

Skolens viktigste ressurs er læreren. Alle skal være trygge på at en har en lærer som er trygg på faget sitt. Derfor kommer Høyre til å satse tungt på etter- og videreutdanning av lærerne, som vi mener er et viktig tiltak for at elever skal få så god oppfølgning som overhodet mulig. Lærere som har tatt videreutdanning forteller at elevene deres lærer mer, og at dem selv har blitt mer engasjerte i undervisningen. Etter Høyre kom inn i regjering har tallene på lærere som tar etter- og videreutdanning skutt i været, men det forutsetter likevel at vi tilrettelegger for dette lokalt.

Det er mye som er bra i Bodøskolen i dag, og det skal det fortsatt være.