Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte næringslivet i Bodø

Fra venstre: Tord Kolstad (T. Kolstad Eiendom), Ole Hjartøy (NHO), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Monica Ahyee (Innovasjon Norge) og Lars Vestnes (Bodø Høyre).

I forbindelse med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sitt besøk til Bodø og Fauske den 19. Juni møtte han dagen i forkant et bredt spekter av representanter fra lokalt næringsliv i Bodø. Noen av virksomhetene har røtter fra tidlig i forrige århundre som Løvold Solution, mens andre er nyere tilskudd som Bådin Bryggeri.

Budskapet fra næringsministeren var at den utviklingen som foregår lokalt i Bodø er viktigere enn de tiltakene og virkemidlene det offentlige kan stille opp med. Regjeringen skal forenkle virkemiddelapparatet som blant annet Innovasjon Norge råder over og fjerne hindringer for gründere og entreprenører. Den store drivkraften og potensialet for bærekraftig utvikling ligger lokalt gjennom engasjement for lokalmiljøet og god kunnskap om menneskelige og naturgitte ressurser. Næringsministeren understreker viktigheten av at befolkningen i Norge ikke må glemme den fundamentale og grunnleggende erkjennelsen av at vi først må skape for å kunne dele.

Høyres ordførerkandidat Lars Vestnes peker på at Bodø skal leve av kompetanse, naturressurser og eksport av varer og tjenester. Bodø har bedrifter som er ledende innenfor en rekke felt. Restech Norway AS har blant annet et internasjonalt marked med sine banebrytende linekastere til bruk i skipsfart. Bedrifter i Bodø og området rundt har gjennom hardt arbeid og innovasjon fått en posisjon hvor de kan vokse og ekspandere både nasjonalt og internasjonalt. Bodø Næringsforum, BRUS og NHO er sentrale aktører som bidrar til en positiv samfunnsutvikling ved tilrettelegging for etablering av flere arbeidsplasser. Politikere lokalt kan støtte næringslivet gjennom tilrettelegging av arealer for næring, infrastruktur, gjøre kommunen attraktiv for tilflyttere med ulik kompetanse, gode skoler og gjennom en positiv innstilling til mennesker som ønsker å drive virksomhet i kommunen.

Nasjonalt bidrar regjeringen til ny og spennende næringsvirksomhet med rammebetingelser som sikrer realisering av Ny by- ny flyplass, miljøvennlig transport med båt og jernbane samt en god høyere utdanning ved Nord universitet. Regjeringen er åpen for fleksible og nyskapende løsninger og lytter til bedriftene og menneskene som bor i Bodø.