Oppstart av programarbeid

Onsdag 07. februar gjennomførte Bodø Høyres programkomité sitt første møte.

«Det er en spennende oppgave å få sy sammen det som skal bli Bodø Høyres politikk for neste fireårsperiode. Mange er opptatte av hvem som skal bli ordførerkandidat, men politikken vi skal gjennomføre er jo minst like viktig. Det er satt sammen et godt team, med ulike bakgrunner og vi gleder oss til å ta fatt på utfordringen.» - Sier leder av programkomitéen Jørgen T. Fjørtoft

Programkomitéen er enige om at det skal gjennomføres flere innspillsmøter med ulike temaer fremover, der første tema ut er oppvekst i Bodø.

Programkomitéen består av:

Jørgen T. Fjørtoft (Leder)

Stian Hiis Bergh

Grethe Fjærvoll

Hans Petter Horsgaard

Bodil Bjørnaali Brattli

Per Munkerud (Senior Høyre)

Isabella Emilie Storli (Unge Høyre)

Martin Olsen fungerer som sekretær for komitéen og ordførerkandidat trer inn i komitéen etter nominasjon er gjennomført.

Dersom du ønsker å invitere programkomitéen på besøk kan kan du ta kontakt med leder Jørgen T. Fjørtoft på e-post: Joergentf@hotmail.com. Det vil også settes opp en egen innspillsportal etterhvert.