Pressemelding

Foto: Tommy Andreassen
Pressemelding 25.08.2015

Det har i den senere tid vært fokus på Bodø kommunes foretak med spørsmål om kommunen (bystyret) har kontroll på foretakene. Kontrollutvalget er allerede i gang med en forvaltningsrevisjon av foretaket Bodø Havn.

Bodø Høyre ønsker nå å ta initiativ til en forvaltningsrevisjon av de øvrige foretakene, herunder gjennomgang av ansettelser og anskaffelser i forhold gjeldene lovverk og retningslinjer. Det siste med bakgrunn i senere tids medieoppslag.

Gjennom en forvaltningsrevisjon vil bystyret kunne få klarhet i de påstander som er fremsatt i media om Stormen KF og øvrige foretak generelt.

Bodø Høyre har ved undertegnede i bystyret flere ganger anmodet Rådmannen i Bodø om å sikre at alle dokumenter som etter offentlighetsloven, i tillegg til møteinnkallinger og referater, skal være tilgjengelig for innsyn for alle råd og utvalg i kommunen, samt kommunale foretak.

Høyre vil fremme en interpellasjon i neste bystyremøte hvor vi ber kontrollutvalget å gjennomføre revisjonene.

På bakgrunn av endelig rapporter fra kontrollutvalget vil Bodø Høyre kunne vurdere om det er nødvendig å fremme forslag i bystyret for å sikre bedre eierstyring av foretakene.

Bodø Høyre
Hans Petter Horsgaard, Leder
Epost: hans.petter.horsgaard@bodohoyre.no
Mobil: 40722274