Resultat prøvenominasjon Bodø Høyre

Bodø Høyre har gjennomført prøvenominasjon til Stortingslisten 2017. Vi er svært godt fornøyd med at Odd Emil Ingebrigtsen sa seg villig til å stille som kandidat og har innstilt ham øverst på listen.

Odd Emil har vært bystyrerepresentant fra 1988 til 2011 for Høyre i Bodø og Generalsekretær for Unge Høyre 1986-1988. I tillegg til erfaring fra egen næringsvirksomhet har han blant annet vært direktør for Bodø boligbyggelag. Odd Emil er i dag direktør for BRUS.

Bodø Høyre har innstilt følgende kandidater til nominasjonsmøtet:

1. Odd Emil Ingebrigtsen
2. Margunn Ebbesen
3. Anita Solli
4. Elizabeth Åsjord Sire (Unge Høyre)
5. Agnete Tjærandsen (Senior Høyre)
6. Jonny Finstad
7. Stig Tore Skogsholm
8. Beate Bø Nilsen
9. Jørgen T. Fjørtoft (Unge Høyre)
10. Hans Petter Horsgaard
11. Hans Olav Christian Fjærvoll
12. Daniel Skjevik-Aasberg
13. Jørn Clausen
14. Jim Simonsen Jenssen
15. Espen Rokkan