Skuffet over utsettelse

Bodø Høyre er skuffet over at saken om brukerstyrt personlig assistent (BPA) ble utsatt i dagens møte i Helse og Sosialkomiteen.

I forkant av dagens møte i helse, sosial og omsorgskomiteen var det kommet en sak fra rådmannen med innstillingen "Det innføres fritt brukervalg i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ved utlysning av tjenestekonsesjon". 

For Høyre har dette vært en viktig valgkampssak, og brukerorganisasjonene har kommet med positive høringssvar.

"Jeg er svært skuffet over behandlingen av BPA saken i dagens komiteemøte. Et utsettelsesforslag fra Arbeiderpartiet som også Rødt stemte på gjorde at saken nok en gang ble utsatt. Spesielt skuffet er jeg nok over at det for meg virket mer som dem (AP og Rødt) ikke hadde satt seg godt nok inn i saken, og begrunnet utsettelsen med manglende saksbehandling." Sier Diana Johnsen som representerer Høyre i komitéen. 

"Jeg forstår ikke helt hvordan dem tenker når det virker som dem ikke vil at brukerne selv skal få bestemme hvem som skal utføre tjenestene. Jeg prøvde til og med å komme med et kompromiss der man kun tilbydde ideelle andelslag muligheten til å levere BPA tjenester og ikke det dem kaller "velferdsprofitører" . Men heller ikke det ble mulig denne gangen."

Høyre håper at saken vedtas så snart som mulig, og at brukerne får lov til å kreve den hjelpen de selv ønsker.