Vi heier på dere!

Les Bodø Høyres bystyregruppes uttalelse om barnehagesaken.

“Velferdsprofitør” et ord vi har blitt kjent med den siste tiden. Et ord som gjerne brukes av Rødt og SV for å beskrive dem som driver gode velferdstilbud som ikke er offentlig. I Bodø har vi hørt velferdsprofitør særlig brukt om dem som driver private barnehager. Dette har blitt hyppig brukt i debatten som oppstod etter at et knapt flertall i bystyret vedtok at man ikke lenger skal tillate nye kommersielle aktører i barnehagesektoren. Etter at debatten har rast en stund har ordfører Ida Pinnerød endelig kommet på banen og slått fast at det ikke er intensjonen å drive kampanje mot private barnehager.

Vi er glade for at ordfører Pinnerød gjør det klart at også private barnehager trengs, men vi mener derimot det er synd at denne holdningen ikke følges opp i vedtakene som blir gjort av det knappe flertallet i bystyret. Når en vedtar at man ikke ønsker mer av noe, som Bodø i dette tilfellet har gjort, så er ikke akkurat dette en “ja-holdning”. Selv om Pinnerød sier hun er positiv, så fremgår altså ikke dette av politikken som føres. Tvert imot; Pinnerøds samarbeidspartnere og partifeller farer med retorikk som både mistenkeliggjør og viser alt annet enn en positiv innstilling til private initiativ. Dette er ikke å komme bort fra, og det ser vi igjen i sak etter sak. Bare se på behandlingen av Norges Toppidrettsgymnas eller holdningene til byggeprosjekter ført opp ved hjelp av offentlig-privat samarbeid (OPS) så ser vi frykten for private.

Det er ikke slik at selv om man tjener penger så er man mindre “god” eller moralsk underlegne kommunen. Alle må ha til livets opphold. Å ta ut utbytte er absolutt ikke galt i våre øyne så fremt en tilbyr en god tjeneste. Å starte opp enhver bedrift krever hardt arbeid, som krever mange timer (om ikke år) med dugnadsarbeid. I tillegg sitter man på en risiko, og må gjerne ta opp store lån, kanskje må man også stille hjemmet sitt som sikkerhet for å få lån i banken. Da skulle det bare mangle at en kan få betalt for strevet. Menneskene som starter opp disse bedriftene er med på å skape arbeidsplasser, barnehageplasser og gjør en viktig forskjell for sitt lokalmiljø. Det hadde heller ikke vært full barnehagedekning uten dem. De gjør altså et helt nødvendig arbeid, som vi virkelig burde sette pris på.

For oss er det viktig å ha avklart en ting. Det er egentlig ikke så viktig om barnehagen er offentlig, kommersiell eller ideell. Det som er viktig er at vi har et godt barnehagetilbud, som både barn og familie nyter godt av. Det må selvsagt gjøres på en seriøs måte, og det er derfor det føres tilsyn med barnehagene og det finnes nasjonale regelverk som stiller strenge krav. Dersom det nå innføres en nasjonal bemanningsnorm i barnehagesektoren vil dette altså gjelde for alle. Erfaringen er at det er absolutt ingenting som tilsier at de private barnehagene ikke driver et godt tilbud. Brukerundersøkelser viser at foreldrene er mer fornøyde med tilbudet i de private barnehagene enn i de kommunale.

Hva er det vi skal være så redde for? De private barnehagene følger strenge regler, driver gode tilbud med fornøyde brukere, og er attpåtil billigere for kommunen. Vi er også helt avhengige av dem slik situasjonen er i dag. Mange av barnehagene i Bodø er ikke drevet av kommunen, men av andre aktører. Det er disse flertallet i bystyret nå setter ut i en usikker situasjon. Hvem vil vel drive en bedrift i en kommune der du føler deg uønsket?

Ida Pinnerød har uttalt at hun ikke har forståelse for hvorfor Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som har hovedkontor i Bodø har uttalt at de føler seg uønsket. Det har derimot vi stor forståelse for. Ordene som brukes, og vedtakene som fattes gjør alt annet enn å oppmuntre til private initiativ. Vi er sterkt bekymret for at dette vil føre til at færre mennesker som har gode ideer på hvordan en kan drive en god barnehage kommer på banen. Til det fremstår flertallet i bystyret som alt for rigid og negativ. Hvordan skal vi opprettholde mangfold i sektoren når en ikke lenger vil tillate nye alternativer? Gode løsninger finner vi i fellesskap, og det er nødvendigvis ikke slik at det er politikerne i bystyret som vet hva som er best for hvert enkelt barn og familie.

Bodø Høyre sier til alle som vil bidra: “Dere er hjertelig velkommen, vi heier på dere!”

Bodø Høyres bystyregruppe