Vi må tilrettelegge for digitale løsninger

Torje Imøy er 27.-kandidat på Bodø Høyres bystyreliste

Norge må tilrettelegge for læring, innovasjon og nyskapning dersom vi skal kunne tilby de beste digitale løsningene.

Teknologiutviklingen gir oss fantastiske muligheter og stiller også samfunnet overfor store utfordringer. Hvis Norge skal sikre seg mer verdiskaping og velferd må vi kunne omstille oss i takt med de teknologiske endringene rundt oss.

For offentlig og privat sektor medfører teknologiutviklingen i hovedsak effektivisering når det kommer til varer og tjenester, samt samhandlingen mellom de enkelte parter som benytter seg av disse. Utviklingen utfordrer imidlertid etablerte sannheter og strukturer i arbeidslivet og de ulike næringene. Det må blant annet skapes nye miljøvennlige arbeidsplasser som erstatter dem som vil forsvinne.

Regjeringen ser mulighetene og utfordringene med digitalisering og det er nettopp derfor Høyres Nikolai Astrup er blitt digitaliseringsminister i det nye regjeringssamarbeidet. Det er et stort steg i riktig retning at ansvaret for digitalisering samles i en ny ministerpost som har en konkret arbeidsoppgave.

Norge trenger imidlertid flere mennesker som innehar datafaglig kompetanse. Noe av det viktigste vi kan sørge for er derfor at vi utdanner nok mennesker med en slik kompetanse og øker fokuset på data i grunnskolen og videregående. Gjør vi ikke dette vil Norge ende opp med å importere utenlandsk kompetanse og nyvinninger.

Bodø Høyre ønsker derfor å fortsette med å fokusere på kunnskap i skolen. Dette betyr i denne sammenheng at vi må fortsette å legge til rette for flere digitale læremidler, få mer programmering i skolen, og legge til rette for vekst i teknologinæringene.