Vil ha innspill

Joakim Sennesvik og Jørgen T. Fjørtoft
Er det noe du mener burde gjøres i Bodøskolen?

Onsdag 2. mars er det møte i bystyrets komité for oppvekst og kultur. Flere saker skal opp til behandling.

I forbindelse med at skolen skal tilføres 100 flere ansatte i de neste årene ønsker administrasjonen en dialog med komitemedlemmene om følgende:

  1. Hvilke problemstillinger mener komite for oppvekst og kultur må løses i skolen?
  2. Hva skal til for at komiteen blir litt mer fornøyd med Bodøskolen?

I den forbindelse ønsker Jørgen T. Fjørtoft og Joakim Sennesvik innspill.

«Det skulle bare mangle at vi ber om innspill fra innbyggerne i denne saken. Mange sitter med viktig kunnskap om hva som skal til for å Bodøskolen enda bedre.» sier Sennesvik.

Fjørtoft legger til: «Bodøskolen har gode resultater Blant avgangselevene i Norges 20 største kommuner, er det bare elevene i Asker og Bærum som har bedre karakterer enn elevene i Bodø. Når det nå legges inn nye ressurser er det viktig for oss som folkevalgte å bruke disse riktig.»

Bodø Høyre har tidligere meldt ønske om at det skal satses på skolehelsetjenesten samt etter- og videreutdanning av lærere.

Innspill kan sendes inn på Joergentf@hotmail.com eller skrives i kommentarfeltet vårt på facebook.