Ekstraordinært årsmøte

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i Bodø Høyre i forbindelse med programvedtak.

20. mars skal Bodø Høyre endelig vedta valgprogrammet for perioden 2019 2023. I den forbindelse avholdes det ekstraordinært årsmøte. Her åpnes det for debatt. Konkrete endringsforslag til programmet bes sendes til leder av programkomitéen Jørgen T. Fjørtoft på epost JorFjo@hoyre.no innen 15. mars.

Vel møtt.