Politikk

Bodø Høyres politikk er grunnleggende åpen og inkluderende. Det mener vi er en forutsetnong for at vårt lokalsamfunn skal utvikle seg, og være attraktivt nok til at alle innbyggere skal trives og føle seg ivaretatt. Slik politisk prioritering mener vi er avgjørende for at kommunen skla tiltrekke seg nye innbyggere som vil bidra til å løse de oppgavene vi står ovenfor.

Våre hjertesaker

Skape trygge arbeidsplasser

Bodø er i historisk vekst og full av fremtidsoptimisme. Bodø Høyre mener at verdier må skapes før de kan fordeles, derfor er det viktig å satse på et livskraftig næringsliv. Vårt mål er å skape trygge arbeidsplasser for å sikre vår alles velferd og at Bodø fortsatt skal være en JA-kommune.

Kunnskap i skolen og tidlig innsats

Bodøskolen er svært god og ligger i dag på Norgestoppen resultatmessig. Det viktigste for elevers læring er å ha gode lærere, derfor har vi satset på etter- og videreutdanning i perioden, til tross for en vanskelig økonomisk situasjon.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Bodø skal ikke bare være en god kommune å vokse opp i, men også en å leve i, og bli gammel i. Ulike løsninger passer for ulike mennesker. Det å legge til rette for reell valgfrihet er nøkkelen til en god og verdig omsorg. 

Bodø - En smart og grønn by

Som Norges minste storby har Bodø en unik mulighet til å stille seg i fronten innenfor klima og miljøpolitikken. Bærekraftig utvikling av byene er avgjørende for at vi skal kunne løse klima- og miljøutfordringene. Bodø Høyre er garantist for at kommunen skal utvikle og følge opp en offensiv miljøprofil.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller 

Eller last ned vårt program her