Politikk

Gjennom Høyres formålsparagraf ønsker vi å føre en konservativ og utviklingsorientert politikk, bygget på humanistiske og kristne verdier, rettstaten og folkestyre. Vi baserer vår politikk på å fremme personlig frihet og sosialt ansvar i tillit til enkeltmennesket, og tror på utvidet medbestemmelse og en sterk privat eiendomsrett. Vi er også opptatt av utvikling av et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Økonomi

Hamarøy Høyre vil prioritere slik at Hamarøy kommune er ute av ROBEK-lista innen 2 år. Hamarøy Høyre vil arbeide for å redusere eiendomsskatten for næringsdrivende og private.

Fremtidig kommuneorganisering

Hamarøy Høyre mener at Hamarøy kommune vil møte store utfordringer ved å stå alene som kommune i fremtiden.

Eiendomsforvaltning

Kommunen eier en betydelig bygningsmasse og faste eiendommer, samtidig som kommunen har forpliktelse gjennom opprettede boligstiftelser.

Barn og ungdommer

Barns- og ungdommers gode opplevelser fra hjembygda er viktig for å sikre den fremtidige bosetning og utvikling i kommunen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram