Vår visjon

Vi må legge til rette for at Vestvågøy kommune skal utvikles til å være den bærende utviklingskommunen i regionen i framtiden.

Folketallet skal øke, næringsliv og innbyggere skal ønske å investere i Vestvågøy-samfunnet - og for det gode liv i ville og vakre Vestvågøy

Se vår politikk

Aktuelt

Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
• Arbeide for å skape en aldersvennlig kommune.
• Tilrettelegge for en time valgfri aktivitet hver dag hos eldre i sykehjem.

Skole og oppvekst

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
Høyne kvaliteten i grunnskolen gjennom målinger, karakterer og kompetansehevende tiltak for lærere og ledere.
Vri ressursene inn mot tidlig innsats og forebygging i barnehage og skole.

Energi, klima og miljø

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
Prioritere arbeidet med rensing av kommunal kloakk.
Styrke incentivordninger for hav og strandrydding, og lage innleveringsordninger for innlevering av avfall fra frivillige.

Samferdsel

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
Utvide Leknes lufthavn for å legge til rette for å utvikle flytilbudet.
Arbeide for asfaltering og reasfaltering av E10, fylkesveier og kommunale veier.

Bente Anita Kristensen Solås - Gruppeleder, Vestvågøy

Bente Anita Kristensen Solås

Gruppeleder, Vestvågøy

Kontakt

Vestvågøy Høyre

Reidar Samuelsen

Leder
Telefon 91552474

Trine Bjarmann-Simonsen

Fylkessekretær
Telefon 93800464

Våre folk