Vår visjon

Vi må legge til rette for at Vestvågøy kommune skal utvikles til å være den bærende utviklingskommunen i regionen i framtiden.

Folketallet skal øke, næringsliv og innbyggere skal ønske å investere i Vestvågøy-samfunnet - og for det gode liv i ville og vakre Vestvågøy

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
• Arbeide for å skape en aldersvennlig kommune.
• Tilrettelegge for en time valgfri aktivitet hver dag hos eldre i sykehjem.

Skole og oppvekst

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
Høyne kvaliteten i grunnskolen gjennom målinger, karakterer og kompetansehevende tiltak for lærere og ledere.
Vri ressursene inn mot tidlig innsats og forebygging i barnehage og skole.

Energi, klima og miljø

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
Prioritere arbeidet med rensing av kommunal kloakk.
Styrke incentivordninger for hav og strandrydding, og lage innleveringsordninger for innlevering av avfall fra frivillige.

Samferdsel

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
Utvide Leknes lufthavn for å legge til rette for å utvikle flytilbudet.
Arbeide for asfaltering og reasfaltering av E10, fylkesveier og kommunale veier.

Bente Anita Kristensen Solås - Gruppeleder, Vestvågøy

Bente Anita Kristensen Solås

Gruppeleder, Vestvågøy

Kontakt

Vestvågøy Høyre

Reidar Samuelsen

Leder
Telefon 91552474

Trine Bjarmann-Simonsen

Fylkessekretær
Telefon 93800464

Våre folk