Vi tror på Vestvågøy

Høyres ordførerkandidat i Vestgågøy, Bente Anita Solås.
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Vestvågøy Høyre jobbe for de neste årene:

Regional flyplass på Leknes:

 • Nylig har Avinor pekt på Leknes som den eneste lokaliteten hvor det kan være mulig å legge en regional flyplass i, og for Lofoten. Den endelige innstillingen fra transportetatene får vi til høsten. 
 • Vi erfarer et stort engasjement fra offentlige etater, så vel som fra politisk hold, for å realisere en ny større flyplass i Lofoten. Vi har aldri tidligere sett et slikt engasjement for å realisere en regional flyplass i Lofoten. Vestvågøy Høyre mener derfor at dette er en historisk mulighet til å styrke Vestvågøy og Lofoten, som vi ikke må la gå fra oss.
 • Vestvågøy Høyre er en pådriver for ytterligere utvikling og vekst på Vestvågøy og i Lofoten, og vi vil arbeide aktivt for å realisere en regional flyplass på Leknes. 

Vi tror en regional flyplass på Leknes blant annet vil bidra til å:

 • Styrke og utvikle flytilbudet
 • Styrke og utvikle næringslivet
 • Styrke og utvikle Nordlandssykehuset Lofoten
 • Styrke og utvikle beredskapen i Lofoten
 • Styrke og utvikle Leknes som regionssenter og bidra til å realisere byen ved Buksnesfjorden
 • Styrke og utvikle Lofoten som region og bli en viktig faktor for opprettelse av en Lofoten-kommune
 • Styrke og utvikle universitets- og høyskoleutdanningene i Lofoten
 • Realisere veipakke Lofoten, som vil knytte Lofoten sammen til en bo, arbeids og serviceregion

Hverdagsmestring som fag i skolen:

 • Vestvågøy Høyre ønsker at elevene skal kunne ha et fag som hverdagsmestring i løpet av grunnskoletiden. Faget er viktig for at de skal kunne lære bedre hva som skal til for å mestre det hverdagen krever. 
 • Faget kan bidra til å trygge elever på det som ofte virker usikkert når man forbereder seg på voksenlivet. Dette vil dermed kunne ha en innvirkning på mestringsfølelsen som vi ønsker at alle våre elever skal få oppleve. 

Vestvågøy, en aldersvennlig kommune:

 • Vestvågøy Høyre ønsker at alle innbyggere i kommunen vår skal oppleve at her er godt å leve sitt liv, uansett alder. Samfunnet vårt må tilrettelegges slik at vi hele veien kan få de lovpålagte tjenester som kreves når vi trenger det. 
 • Vi skal ha et lokalsamfunn som verner om våre verdier og som gir oss mulighet til å vokse og trives. Det være seg både rundt oppvekstvilkår, skole og utdanning, arbeidsliv og fritid. Vi skal også ha en verdig alderdom som i størst mulig grad tilrettelegger for at vi kan få bo hjemme så lenge som vi kan.

En grønn natur i kommunen:

 • Lofoten er for tiden veldig «i vinden». Derfor er det viktig å utvikle og ta vare på den naturen vi har. 
 • Søppel har dessverre vært en naturlig del av strandlinja vår over lang tid. Maritim forsøpling påvirker de områdene som vi elsker å bevege oss i. Heldigvis har vi prosjektet «Clean up Lofoten» som jobber nettopp inn mot søppel fra havet og som gjør at hver og en av oss får levert dette gratis på LAS i prosjektperioden.
 • På landjorda og i skogen er der dessverre også en del søppel her i kommunen vår. Derfor ønsker Vestvågøy Høyre å legge til rette for at lag og foreninger får mulighet til å kunne plukke søppel og få levert dette gratis på LAS.

Vestvågøy Høyre vil legge til rette for:

 • Et planverk som prioriterer gode parkeringsforhold
 • Søppelcontainere
 • Samhandling mellom kommune, næringsliv og frivillighetsarbeidet rundt forvaltning og kostnader på tiltak
 • Forbedret sanitærforhold
 • Opprettelse av en arena for alle aktørene slik at samhandlingen bidrar til læring og forbedring

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn. 

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben. 

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: