Bli kjent med Hassan Nawaz

hassan

Hassans hjertesak

Oslo skal være en by som setter enkeltindividet foran systemet!

I dag er det for mange elever som faller bak og ikke får tilpasset undervisning. Det er for mange eldre som ikke får et likeverdig tilbud. Og det er for mange som blir «kasteball» i systemet når de ønsker helsehjelp. Jeg skal være deres representant i bystyret.