Bli kjent med Hilde Helland

hilde helland

Hildes hjertesak

Min hjertesak er gode helse- og omsorgstjenester. Det å være trygg på at man er sikret god hjelp når man er syk, det er viktig for oss alle. Jeg tror at mangfold gjør oss smartere og sterkere, og jeg ønsker derfor å jobbe for at pasienter og pårørende skal oppleve at de har tilgang på gode helsetjenester, uavhengig hva slags økonomi man har. Jeg mener at konkurranse er sunt, og jeg har ingen tro på at man får bedre løsninger av å drive monopol på tjenestene. Vi skal ha et sterkt offentlig helsevesen, men med et godt innslag av ideelle og private tilbydere. Slik sikrer vi de beste tjenestene til byens befolkning.